ODPADY NIEBEZPIECZNE

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lekarstwa bez ulotek i opakowań handlowych,
 • igły, strzykawki z iniekcji prowadzonych w domach,
 • żarówki energooszczędne, świetlówki (do 1,5 m długości),
 • termometry rtęciowe,
 • tonery z drukarek domowych (bez kartonów),
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,
 • pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice
 • środki ochrony roślin
 • odczynniki chemiczne oznaczone specjalnymi piktogramami np. drażniące, niebezpieczne dla środowiska,
 • substancje toksyczne (symbole żółto-czarne, pomarańczowo-czarne, czerwono-biało-czarne)
 • odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności gospodarczej, w tym świetlówek z solariów oraz olei z warsztatów samochodowych.
 • leki wrzucaj do pojemników zlokalizowanych w aptekach – bez ulotek i opakowań handlowych;
 • baterie możesz wrzucić do pojemników stojących w szkołach, przedszkolach, urzędach i sklepach;
 • odpady niebezpieczne wyłącznie z gospodarstw domowych możesz:
  a) dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na terenie KZG
  b) oddać w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • zwracaj uwagę na symbole substancji niebezpiecznych na opakowaniach m.in.: