ODPADY NIEBEZPIECZNE

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lekarstwa bez ulotek i opakowań handlowych,
 • igły, strzykawki z iniekcji prowadzonych w domach,
 • żarówki energooszczędne, świetlówki (do 1,5 m długości),
 • artykuły zawierające rtęć,
 • termometry rtęciowe,
 • niewykorzystane farby, lakiery, chemikalia,
 • oleje samochodowe i opakowania po nich,
 • środki ochrony roślin, chwastobójcze i owadobójcze,
 • tonery z drukarek domowych (bez kartonów),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).
 • odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności gospodarczej, w tym świetlówek z solariów oraz olei z warsztatów samochodowych.
 • leki wrzucaj do pojemników zlokalizowanych w aptekach – bez ulotek i opakowań handlowych;
 • baterie możesz wrzucić do pojemników stojących w szkołach, przedszkolach, urzędach i sklepach;
 • odpady niebezpieczne wyłącznie z gospodarstw domowych możesz:
  a) dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na terenie KZG
  b) oddać w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • zwracaj uwagę na symbole substancji niebezpiecznych na opakowaniach m.in.: