POPIÓŁ

  • popiół z pieców grzewczych z gospodarstw domowych.
  • ziemi, piasku, żwiru.
  • nie wyrzucaj gorącego popiołu,
  • jeśli w gminie nie jest prowadzona selektywna zbiórka popiołu, skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz jak należy postępować,
  • niewielkie ilości możesz wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.