Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2021 roku

Miasto Gdynia jako gmina wiodąca w aglomeracji Gdynia [1] przekazała do PGW Wody Polskie w Gdańsku sprawozdanie przygotowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  z realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej w 2021 r. ujętych w KPOŚK. Możemy pochwalić się poziomem skanalizowania za rok 2021 (z uwzględnieniem przemysłu i turystów) na poziomie 98,18 […]

22 marca 2022

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody

Przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy stały dostęp do wody w kranie, ale czy kiedyś może nam jej zabraknąć?  22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Razem chronimy środowisko!

22 marca 2022

Wznawiamy warsztaty terenowe w 2022 roku!

Harmonogram wyjazdów na marzec 2022 roku: Zajęcia na terenie zakładu EKO DOLINA – „Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami” PLACÓWKA TERMIN Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie 22.03.2022 r (wtorek) Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi 24.03.2022 r. (czwartek) Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie 29.03.2022 r. (wtorek) I Liceum Ogólnokształcące im. Korala Jana […]

15 marca 2022

Objazdowa Zbiórka odpadów Niebezpiecznych na terenie Sopotu

Odpady niebezpieczne oddać możesz również poza terminem zbiórki w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanym w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta przy al. Niepodległości 723 A. Razem chronimy środowisko

14 marca 2022

Czy możesz ograniczyć ilość odpadów, by chronić środowisko?

Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet wcześniej w trakcie robienia zakupów. Często zapominamy, jak ważna jest rola każdego z nas i jak ważne są nasze zachowania jako konsumenta oraz mieszkańca regionu. Pamiętajmy, że to my jesteśmy pierwszymi wytwórcami odpadów! Razem chronimy środowisko 😊

7 marca 2022

UWAGA! PEWIK GDYNIA umożliwia zalegalizowanie  nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej!!

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej PEWIK, nie będzie prowadzone dochodzenie jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków. Niezgłoszenie faktu bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków w wymienionym terminie skutkować będzie obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz. Więcej […]

4 marca 2022

Ogłoszenie II PRZETARGU sprzedaży – Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż Samochodu ciężarowego dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4   Termin składania ofert: 15 marca 2022 r. do godziny 1300 Wadium: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł.) Ofertę należy złożyć: […]

1 marca 2022

4.03.2022 roku – Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne oddać możesz również poza terminem zbiórki w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanym w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „KOKSIK” przy ul. Obwodowej 52. Razem chronimy środowisko

28 lutego 2022

Ankieta dotycząca możliwości wykorzystania nawozów z odpadów miejskich organicznych

„EKO DOLINA” Sp. z o.o.  zachęca do udziału w badaniach prowadzonych w ramach projektu WASTEMAN Interreg South Baltic oraz wypełnienia ankiety dotyczącej możliwości wykorzystania nawozów z odpadów miejskich organicznych.   Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest Liderem projektu WASTEMAN, którego celem jest opracowanie zintegrowanego systemu zrównoważonego zarządzania odpadami w obrębie Południowego Bałtyku, który zapewni  skuteczny recycling odpadów w oparciu o ekonomię cyrkularną […]

17 lutego 2022

Zasady skutecznego kompostowania

Kompostowanie to najlepszy sposób, aby otrzymać wartościowy materiał do użyźniania gleby (kompost), a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszym domu (kuchni czy ogrodzie). Kompostownik. www.pixabay.com.pl Kompostownik postaw w zacienionym miejscu, osłoniętym od wiatru – unikniesz przesuszenia. Miejsce, które wybierzesz powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest […]

17 lutego 2022

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego  Księgowego Związku w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji konkursowej dla zaprezentowanej koncepcji realizacji powierzonych zadań […]

14 lutego 2022

Ogłoszenie sprzedaży – Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni sprzeda Samochód ciężarowy dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4 w drodze przetargu ofertowego pisemnego   Termin składania ofert: 22 luty 2022 r. do godziny 1300 Wadium: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł.) Ofertę należy złożyć: pocztą […]

8 lutego 2022

Segregacja frakcji BIO – kuchenne

Odpady biodegradowalne to grupa odpadów, która ulega naturalnemu procesowi rozkładu biologicznego. Aby proces ten miał sens, segregacja odpadów powinna być prowadzona prawidłowo. Mówiąc prościej, do pojemnika powinny trafiać wyłącznie odpady organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi. Biodegradacja zachodzi przy udziale mikroorganizmów, które żywiąc się resztkami, rozkładają je na prostsze składniki chemiczne. Dzięki odpowiednim czynnikom naturalnym takimi jak: […]

2 lutego 2022

Światowy Dzień Mokradeł

Drugiego lutego obchodzimy bardzo ważny z przyrodniczego punktu widzenia dzień – Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetlands Day). Tegoroczne hasło pt. „Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody” zwraca uwagę, jak ważne są działania mające na celu ochronę i zrównoważone użytkowanie terenów podmokłych. Data obchodów Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających […]

2 lutego 2022

Praca zdalna w KZG

Od 24 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które dotyczy obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Rządowe rozporządzenie nakłada na urzędy obowiązek pracy zdalnej w związku ze wzrostem ilości zakażeń. Zgodnie z treścią rozporządzenia: „do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy […]

25 stycznia 2022

Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¼ etatu Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po […]

25 stycznia 2022

23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych

Z roku na rok produkujemy coraz większą ilość odpadów. Obecnie głównym celem w gospodarce odpadami jest zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Warto zastanowić się, jak postępować, aby odpadów powstało jak najmniej, z korzyścią dla środowiska. Obchodzony 23 stycznia Dzień bez Opakowań Foliowych jest dobrym pomysłem, aby nagłośnić ten problem. W 2020 roku na […]

25 stycznia 2022

Czyste powietrze? To możliwe!

Spalanie odpadów w piecach domowych jest nieodpowiedzialne!  Lekarze ostrzegają, że takie działanie prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci! Odpady mogą być spalane tylko w jednym miejscu -w specjalnych instalacjach do termicznego przekształcania odpadów, które wytwarzają ciepło i energię elektryczną. Tylko tutaj wszystko odbywa się bez konsekwencji dla naszego zdrowia, a także środowiska. Odpady […]

14 stycznia 2022

Uwaga! 7 stycznia 2022 roku (piątek) nie pracujemy!

  Szanowni Mieszkańcy! Informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 286/X/2021 7 stycznia 2022 roku (piątek)  został ustalony jako dzień wolny od pracy w Związku – w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

28 grudnia 2021

Nieczynne PZON-y w święta

Drodzy Mieszkańcy! Informujemy, że Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w dniach 24 i 25 grudnia 2021 będą nieczynne.  

23 grudnia 2021

Warsztaty terenowe – podsumowanie 2021 roku

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pomimo trudności związanych z trwającą pandemią Covid-19 we współpracy ze Spółkami Eko Dolina oraz OPEC zorganizował w 2021 roku 18 terenowych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Łącznie w spotkaniach udział wzięło prawie 400 osób. Ilość warsztatów terenowych oraz ilość uczniów uczestniczących w warsztatach organizowanych we współpracy […]

16 grudnia 2021

Zbieramy elektroodpady – konkurs dla szkół i przedszkoli

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Spółka EKO DOLINA informują, iż od 17 stycznia 2022 r. rozpoczyna się kolejna edycja konkursu pn. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Do konkursu zgłosiło się 37 placówek oświatowych ze wszystkich gmin Związku. Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymują pakiety informacyjno-edukacyjne […]

14 grudnia 2021

Uwaga! 27 grudnia 2021 roku (poniedziałek) nie pracujemy!

  Szanowni Mieszkańcy! Informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 275/X/2021 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) został ustalony jako dzień wolny od pracy w Związku – w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

13 grudnia 2021

Spotkania seminaryjno – wyjazdowe dla seniorów

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z Spółką PEWIK GDYNIA zorganizował dwa spotkania pn. „Zmień zachowania na dobre” skierowane do seniorów. Każde spotkanie prowadzone było w dwóch częściach: wykład w siedzibie Związku nt. gospodarki wodnej na terenie gmin KZG, wizyta terenowa na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) „Reda” należącej do Spółki PEWIK GDYNIA. Podczas […]

13 grudnia 2021

Zmiana klimatu – wykłady dla nauczycieli

Za nami kolejne dwa wykłady w ramach IV edycji programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pod hasłem „Zmiany klimatu na przykładzie miast”. Trzecie i czwarte spotkanie zostało przeprowadzone online  w dniach 17. i 29. listopada 2021. Wykład pt. „Energia odnawialna – rodzaje, źródła oraz ocena zasobów” w dn. 17 listopada  poprowadził Jacek Barzowski, członek Polskiego Klastra […]

8 grudnia 2021

30 LAT KZG – WYWIAD W RADIU KASZEBE

KZG „Dolina Redy i Chylonki” jest obecnie dobrze znaną instytucją samorządową w Polsce. Głównym jej celem była i jest realizacja zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska naturalnego.  O tym mówił 2 grudnia br. na antenie Radia Kaszebe Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Związku.   Audycja dostępna jest na stronie internetowej Radia http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/ lub […]

3 grudnia 2021

Informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komunalny Związek Gmin „Dolna Redy i Chylonki” informuje, że dnia 1 grudnia 2021r. zostało ogłoszone na https://miniportal.uzp.gov.pl/ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. na Unieszkodliwianie lub odzysk w 2022 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności […]

2 grudnia 2021

Wywiad w TTM

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Panem Tadeuszem Wiśniewskim w audycji GOŚĆ DNIA w telewizji TTM na temat prowadzonych działań Związku. Rozmowa dotyczy również nowego filmu edukacyjnego z cyklu „Uwaga: zmiana klimatu” odc. 1. Retencja wody. Serdecznie zapraszamy!      

25 listopada 2021

30-lecie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki ”

Rok 2021 dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem 30-lecie naszej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich mieszkańców Związku. W odpowiedzi na zmianę ustroju kraju, a tym samym objęcie przez gminy nowych  kompetencji i obowiązków na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o […]

22 listopada 2021Dobre rady na odpady – wywiady radiowe

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wywiadów zrealizowanych wspólnie z Radiem Kaszëbë na temat gospodarki odpadami. Wywiady po emisji w radiu będą także dostępne na naszej stronie internetowej.   Razem chronimy środowisko!

9 listopada 2021

„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – kolejne wykłady on-line

W ramach programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” kontynuujemy spotkania z ekspertami w temacie zmiany klimatu. Najbliższe dwa wykłady on-line odbędą się w listopadzie br. zgodnie z poniższym harmonogramem: Data i godzina spotkania Temat spotkania Prelegent 17 listopada 2021 (środa) godz. 16.00-18.00 Energia odnawialna – jej rodzaje, źródła oraz ocena ich zasobów. Inwestycje w energię odnawialną […]

4 listopada 2021

Nowe materiały edukacyjne Związku do projektu Lider Lokalnej Ekologii

W związku z organizowanym projektem Lider Lokalnej Ekologii „Im mniej tym lepiej” ukazały się dwa nowe wydawnictwa pomocne przy realizacji projektu: kolorowanka „Wojtek na zakupach” oraz komiks „Ucieczka”. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie. Zgłoszenia można przesyłać do 30.11.2021 r wypełniając formularz online na naszej stronie internetowej   Osoby biorące udział w projekcie zachęcamy do […]

4 listopada 2021

Kontynuujemy warsztaty terenowe

Miło nam poinformować, że w październiku br. odbyło się siedem wyjazdów do zakładu Eko Dolina oraz jeden do zakładu OPEC. Bardzo cieszy nas zainteresowanie szkół w udziale w tego typu spotkaniach. W listopadzie i grudniu kontynuujemy dalsze wyjazdy. Poniżej harmonogram na listopad oraz grudzień br. „Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – zajęcia na terenie […]

28 października 2021

Wyróżnienie dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w kategorii Szklana Statuetka

  Podczas uroczystej gali, która odbyła się podczas 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON nasz Związek otrzymał wyróżnienie w kategorii Szklana Statuetka. Nagrody przyznawane są zarówno instytucjom, przedsiębiorcom, samorządom, fundacjom, jak i osobom indywidualnym, mającym niebagatelny wpływ na gospodarkę odpadami, ochronę klimatu, poprawę jakości powietrza oraz popularyzację właściwych postaw prośrodowiskowych. Jest to kolejny raz […]

22 października 2021

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020 roku – podsumowanie

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie sprawozdań przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przygotowuje sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w imieniu gmin wchodzących w jego skład. Wykres przedstawia uzyskane w roku 2020 poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, przygotowania […]

12 października 2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd oraz wszyscy pracownicy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pragną złożyć wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję w realizowanej misji, jaką jest troska, […]

11 października 2021

Nowa ekologiczna bajka

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszych gmin opracowuje ekologiczne bajki, które uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za środowisko. W ramach cyklu „Wielka podróż Sebka i Zuzi” pojawiła się przygoda trzecia pt. „Rycerski pojedynek”. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto stoczył pojedynek i jak można dbać o czyste powietrze,  […]

11 października 2021


Wznawiamy warsztaty terenowe!

Po 1,5 rocznej przerwie wznawiamy warsztaty!!! 😊 Realizowane będą we współpracy ze spółkami komunalnymi „EKO DOLINA” oraz OPEC. Spotkania terenowe przeznaczone są dla szkół z terenu Związku, tj. Gdyni, Rumi, Redy, Sopotu, Wejherowa oraz gmin wiejskich: Kosakowa, Szemudu, Wejherowa. Opis spotkań dostępny jest w dziale EDUKACJA. Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pomocą formularza on-line za […]

4 października 2021

Edukacja ekologiczna w nowym roku szkolnym

W dniu 30 września br. odbyło się spotkanie on-line z udziałem szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Spotkanie organizowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” było okazją do zaprezentowania nowych wydawnictw – komiksu z cyklu „Eko Pamiętnik” pt. „Ucieczka” LINK  dot. problemu marnowania żywności oraz trzeciej części bajki z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” […]

1 października 2021

Wspólnie działamy na rzecz środowiska

W dniu 11 września 2021 roku po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyła się akcja „Czysta Rumia”. Na ulice Miasta powrócili wolontariusze, których zadaniem było oczyszczenie miejskiej przestrzeni z zalegających odpadów. Chętnych nie brakowało, do udziału zgłosiło się kilkaset osób, w tym dzieci, młodzież, dorośli, a nawet seniorzy. Uczestnikom udało się zebrać ponad tonę śmieci! […]

30 września 2021

Spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022

Droga Dyrekcjo! Drodzy szkolni/przedszkolni koordynatorzy edukacji ekologicznej!   Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022. W tym roku spotykamy się on-line w dniu 30 wrzesień (czwartek) w godz.  15:00 – 16:00.  Spotkanie będzie okazją do omówienia oferty edukacyjnej przygotowanej przez  Związek na bieżący rok szkolny. Prosimy o […]

14 września 2021

Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy  Specjalista  w Dziale Administracyjno – Kadrowym w pełnym wymiarze czasu pracy   Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu. Praca przy […]

13 września 2021

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych na terenie Miasta Gdyni – harmonogram jesień 2021 rok

Szanowni Państwo, Przypominamy o jesiennym harmonogramie Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych  prowadzonej na terenie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, lokalizacji oraz warunków zbiórki odnajdą Państwo na naszej stronie pod LINKIEM. Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy OSOBIŚCIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Dokładny czas i miejsce postoju samochodu podane są w Harmonogramie.  

6 września 2021

Wyniki naboru

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji […]

31 sierpnia 2021

Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy   Informacja o warunkach pracy: Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu. […]

2 sierpnia 2021

Zmiana Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471), w art. 7 zmieniono zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028 ze zm.) dodając […]

8 lipca 2021

30 lat KZG i 23 lata edukacji ekologicznej

Rok 2021 jest dla Związku rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem 30-lecie swojej działalności oraz 23 lata realizowanie nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych mieszkańców. Nasze prowadzone wielotorowo działania w zakresie gospodarki odpadami, ochrony wód i powietrza zyskały wspólny mianownik – zmiana klimatu. W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 zachęcaliśmy bowiem do przyjmowania szerszej perspektywy w […]

25 czerwca 2021


RÓŻA EKOLOGII 2021 – LAUREACI

Najważniejsza nagroda RÓŻA EKOLOGII 2021 w zakresie edukacji ekologicznej została przyznana! Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – działający jako Kapituła Nagrody – przyznaje nagrodę za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach następującym  placówkom oświatowym: RÓŻA EKOLOGII 2021 Kategoria: Przedszkola Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole” ul. Sobieskiego 340, Wejherowo Dyrektor: […]

9 czerwca 2021

Nominacje do nagrody RÓŻA EKOLOGII 2021

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku 2021 zamierza przyznać wyjątkową nagrodę pt. „Róża Ekologii ”. Nagrody przyznajemy placówkom oświatowym w dwóch kategoriach: „przedszkole” oraz „szkoła” za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach. W biurze Związku poddano ocenie łącznie 126 placówek oświatowych, w tym 50 przedszkoli oraz 76 szkół. […]

31 maja 2021

Projekt „Lider Lokalnej Ekologii 2019-2021” rozstrzygnięty!

Jest nam niezmiernie miło poinformować o zakończeniu XI edycji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”. Była to edycja nietypowa, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 projekt realizowano w cyklu dwuletnim. Temat dotyczył prawidłowego korzystania z kanalizacji oraz konieczności segregacji odpadów, w tym nowej frakcji odpadów jaka są odpady kuchenne (bioodpady). Do projektu […]

31 maja 2021

„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” edycja IV

Za nami pierwsze dwa wykłady w ramach czwartej edycji programu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pod hasłem  Zmiany klimatu na przykładzie miast. Spotkania zostały przeprowadzone online  13 i 18 maja br. Pierwszy wykład poprowadził dr Michał Marosz, kierownik Zakładu Meteorologii w IMGW w Gdyni. Webinarium pt. „Pogoda a klimat – co dzieje się na naszym „podwórku”? […]

27 maja 2021


Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

Dzieci, młodzież i grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu motywowali rodziców, dziadków, sąsiadów, całą lokalną społeczność, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce.  W ten sposób Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ze wsparciem Spółki EKO DOLINA przeprowadzał w 26 placówkach oświatowych akcję zbiórki […]

25 maja 2021


Konkurs „Mała nakrętka – duży problem” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu XVIII edycji konkursu „Mała nakrętka – duży problem”. Dzięki zaangażowaniu w akcję zbiórki nakrętek dzieci i młodzież poznają pierwszy krok prawidłowej segregacji odpadów. Szkoły i przedszkola chętnie biorą udział w proponowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” konkursach i projektach ekologicznych. Poprzez zabawę oraz zdrową rywalizację młodsi i […]

18 maja 2021

„Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście” – wyniki konkursu fotograficznego

Rozstrzygnęliśmy XIII edycję konkursu fotograficznego pt.. „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście”. Spośród 54 nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV – VI, szkoły podstawowe kl. VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Przyznano także 7 wyróżnień. Zwycięskie fotografie przedstawiają przykłady małej i dużej retencji w naszym regionie, […]

12 maja 2021


Światowy Dzień Ziemi

Zachęcamy do obejrzenia naszej najnowszej animacji dot. prawidłowego postępowania z elektroodpadami: https://www.youtube.com/embed/dWLkUJxkPcs

23 kwietnia 2021

Rozpoczęcie czwartej edycji programu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska”

Drodzy Nauczyciele, Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu czwartej edycji programu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska”. Tym razem zajmiemy się tematem KLIMATU, a dokładniej zmianami klimatu na przykładzie miast. Pierwsza część programu, już tradycyjnie, obejmować będzie zdobywanie wiedzy, czyli cztery tematyczne spotkania online w formie wykładów i dyskusji. Ekspertami niniejszej części programu są wykładowcy Politechniki Gdańskiej oraz […]

9 kwietnia 2021


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Małe dzieci nie chcą śmieci” – XXIII edycja

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci – Na tropie elektroodpadów”, realizowany w roku szkolnym 2020/2021 został rozstrzygnięty ? . Inspiracją do powstania wielu pięknych prac była treść bajki opracowanej na zlecenie Związku w ramach serii „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” pt. „Miasto Kwiatów” (link). Zadaniem młodych artystów było przedstawienie czym […]

6 kwietnia 2021


PODSUMOWANIE III EDYCJI PROGRAMU „SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA”

Zakończyliśmy III edycję programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Hasło  bieżącej edycji brzmiało: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”.  Od września 2019 do końca 2020 roku realizowane była w placówkach oświatowych działania badawcze związane z tematem tworzyw sztucznych oraz biodegradowalnych. Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, w tej części programu udział wzięło 11 placówek oświatowych.  Efekty […]

26 marca 2021

22. marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione 29 lat temu przez ONZ i podkreśla ono rangę problemu z dostępnością do czystej wody. Żyjemy w regionie, którego mieszkańcy nie muszą martwić się o dostęp do wody słodkiej – co daje nam pozorne poczucie, że jest to dobro nieograniczone. Wiele obszarów na Ziemi cierpi na niedobory wody pitnej […]

23 marca 2021

Gorący problem – co mogę zrobić dla powietrza?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opublikowanymi przez miasta Gdynia oraz Rumia na temat tego jak bezpiecznie i ekologicznie palić w naszych domowych piecach: Zobacz materiał edukacyjny Gdyni Zobacz materiał edukacyjny Rumi

9 marca 2021


ABC segregacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Nadchodzi czas wiosennych porządków. Zachęcamy, aby prowadzić je w zgodzie z zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym pamiętając o prawidłowej segregacji odpadów. Z myślą o naszych mieszkańcach opracowaliśmy broszurę pt. „ABC segregacji” dot. zasad postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych. Dzięki niej każdy pozna wskazówki, jak przygotować odpady przed ich wyrzuceniem i […]

2 marca 2021

PEWIK GDYNIA wyznacza ostateczny termin na zalegalizowanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej!!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że do dnia 31 marca 2021 roku wydłużono termin zgłaszania bezumownego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej obsługiwanej przez przedsiębiorstwo. W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci PEWIK nie będzie prowadzone dochodzenie jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do sieci i bezumownego odprowadzania ścieków. Niezgłoszenie faktu bezumownego […]

2 marca 2021


KONKURS FOTOGRAFICZNY – NOWE TERMINY!

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, Przedłużamy termin nadsyłania prac do konkursu fotograficznego „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście”! Co roku konkurs fotograficzny cieszy się bardzo dużą popularnością wśród uczniów z terenu działania Komunalnego Związku Gmin. Dlatego, aby jak najwięcej osób mogło wziąć w nim udział, termin przyjmowania prac został przedłużony. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: […]

19 lutego 2021


Spacer wirtualny po Eko Dolinie

Drodzy Mieszkańcy, Nauczyciele, Uczniowie! Obostrzenia sanitarne wciąż nie pozwalają zaprosić Was na spotkania terenowe w obiektach spółek Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zachęcamy jednak do spaceru wirtualnego. Już teraz dostępny po EKO DOLINIE,  w niedalekiej przyszłości kolejne! Zapraszamy do odwiedzenia naszego lokalnego zakładu przetwarzania odpadów, zapoznania się ze szczegółami jego funkcjonowania w sposób […]

2 lutego 2021

Eko Dolina z lotu ptaka!

Nasz lokalny zakład utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, Spółka Eko Dolina, zaprasza do obejrzenia swojego obiektu z lotu ptaka. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Link do „spaceru” znajduje się poniżej: http://ekodolina.pl/o-eko-dolinie/zapraszamy-ogladniecia-zakladu-lotu-ptaka/        

18 stycznia 2021

Zbieramy elektroodpady – harmonogram konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” – edycja XI, rok szkolny 2020/2021

Komunalny Związek oraz Spółka EKO DOLINA informują, iż z końcem stycznia rozpoczyna się kolejna edycja konkursu pn. „Ekspert E.E czyli w trosce o środowisko”. Do konkursu zgłosiły się 24 placówki oświatowe ze wszystkich gmin Związku. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularze niezbędne do realizacji konkursu odnajdą Państwo na w dziale „edukacja”. Podobnie do lat ubiegłych, samochód […]

13 stycznia 2021

Zielony krok w Nowy Rok

Nowy Rok za pasem! Kto choć raz nie pokusił się w tym czasie o refleksję nad swoim życiem i tym, jakie ono będzie przez kolejne dwanaście miesięcy? Tak, postanowienia noworoczne… Zwykle dotyczą one naszej diety, finansów, pracy i relacji międzyludzkich. To wszystko jest bardzo ważne ale my zachęcamy Państwa, by tym razem spojrzeć nieco dalej […]

11 stycznia 2021Toaleta to nie śmietnik

19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Toalet ? ? . Każda okazja jest dobra, by przypomnieć o  zasadach korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.

17 listopada 2020


Rok szkolny 2020/2021 oficjalnie rozpoczęty w KZG

W dniu 22 października br. odbyło się w formie on-line spotkanie z udziałem szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Spotkanie organizowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” było okazją do zaprezentowania nowych wydawnictw – 9. części komiksu z serii „Eko Pamiętnik” pt. „Przygoda na Pacyfiku” oraz drugiej części bajki z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” […]

28 października 2020

Zapraszamy na wywiady z cyklu „DOBRE PRAKTYKI NA ZMIANY KLIMATU”

Komunalny Związek Gmin we współpracy z ekspertami z gdyńskich spółek PEWIK,  OPEC, pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdyni do zmian klimatu oraz przedstawiciela Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przygotował cykl trzech wywiadów radiowych.   Serdecznie zapraszamy do odsłuchania ich na naszej stronie www.kzg.pl w dziale „Multimedia” (przejdź).   Audycje będą emitowane w Radiu Kaszebe: odcinek 1 […]

23 października 2020

Nabór na stanowisko referenta w Dziale Gospodarki Odpadami

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni  ogłasza nabór na stanowisko referenta w Dziale Gospodarki Odpadami Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie BIP Związku – przejdź do ogłoszenia.

20 października 2020

Spotkanie informacyjne dla koordynatorów edukacji ekologicznej w dn. 22.10.2020

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące rok szkolny 2020/2021. W tym roku spotykamy się on-line w dniu 22 października br. (czwartek) w godz.  15:00 – 16:30. Spotkanie będzie okazją do omówienia oferty edukacyjnej przygotowanej przez  Związek na bieżący rok szkolny, w tym m. in. zaprezentujemy nowe wydawnictwo – drugą […]

14 października 2020


NOWY ETAP WSPÓŁPRACY Z „EKO DOLINĄ”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zacieśnił współpracę z zakładem zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” w Łężycach. W dniu 21.09.2020 r. podpisaliśmy umowę, dzięki której system zbiórki dużego (powyżej 20 kg) sprzętu RTV i AGD odbierany przez Związek bezpośrednio od mieszkańców z domów będzie bardziej efektywny. Gromadzone sprzęty, dzięki zawiązanej współpracy z „EKO DOLINĄ”, będą […]

28 września 2020

UWAGA KOMUNIKAT!! PEWIK wyznacza ostateczny termin na zalegalizowanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej!

Mieszkańcy, którzy nielegalnie odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej mają szansę uniknąć dotkliwych kar. PEWIK wychodzi z propozycją do tych, którzy nie posiadają umów o odbiór ścieków – mają czas do końca roku na wypełnienie formularza, który zmieni ten stan. PEWIK wychodzi z propozycją do osób, które posiadają nielegalne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i odprowadzają swoje domowe […]

28 września 2020

Placówki oświatowe z terenu Związku nagrodzone!

W tym roku dość nietypowo Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” kończy i podsumowuje rok szkolny 2019/2020. Mimo trudnej sytuacji wywołanej stanem epidemii koronawirusa, placówki oświatowe z terenu Związku aktywnie uczestniczyły w działaniach edukacyjnych dot. ochrony środowiska. Wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich 18,5 tony elektroodpadów, 10 ton baterii oraz […]

27 września 2020

Uwaga! Nowe ceny za wodę i ścieki

Informujemy, że dn. 13 sierpnia 2020 r. PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółki PEWIK GDYNIA. Nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie działania spółki PEWIK GDYNIA będą obowiązywać w okresie trzech lat, począwszy od dn. 12 września br. […]

15 września 2020

Zużyty sprzęt- zasady przyjmowania i odbioru

W związku z nagminnym przywożeniem do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) sprzętu i odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przypominamy, że przyjmowane są tam tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Nie przyjmujemy odpadów, których ilość i charakter świadczy o pochodzeniu z działalności gospodarczej lub administracyjnej (np. ksera, tonery, lampy uliczne, świetlówki powyżej 1,5m, lady chłodnicze). Bezpośrednio z […]

8 września 2020

Nowość – słuchowisko dla dzieci „Wielka Podróż Sebka i Zuzi”

Niedawno przedstawiliśmy Państwu ekologiczną bajkę z udziałem Zuzi i Sebka pt. „Góra żywiołów”. Teraz zapraszamy na drugą przygodę naszych bohaterów pt. „Miasto kwiatów” – również w formie słuchowiska. Nagrania dedykowane są najmłodszym, ale do wysłuchania zachęcamy także osoby dorosłe. Bajki z cyklu „Wielka podróż Sebka i Zuzi” w formie słuchowiska dla dzieci oraz książeczki do […]

7 września 2020

Mamy to !!! Jest już nasza nowa oferta edukacyjna !!

Szanowni Państwo…Dyrektorzy, Szkolni/Przedszkolni Koordynatorzy działań edukacji ekologicznej, kochane Dzieci i szanowna Młodzieży… Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z przyjemnością przekazuje na Państwa ręce nową ofertę edukacyjną pt. „Projekty aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2020/2021”. Wydawnictwo w nowej, odświeżonej formule dostępne […]

31 sierpnia 2020


UWAGA! Zawieszenie działalności Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni

Informujemy, że Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znajdujący się przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni – Witomino do 19.09.2020 r. zawiesza przyjmowanie odpadów takich jak resztki farb, zużyte oleje, baterie, przeterminowane leki, żarówki energooszczędne oraz świetlówki. Jest to spowodowane trwającymi robotami budowlanymi prowadzonymi przez OPEC, które uniemożliwiają dojście do kontenera magazynowego pełniącego funkcję PZON. Jednocześnie informujemy, […]

29 lipca 2020