Mapy i zestawienia

Mapa geomorfologiczna Komunalnego Związku Gmin ” Dolina Redy i Chylonki”

mapy_i_zestawienia_geo1

Źródła:
„Przeglądowa mapa geomorfologiczna zlewni Redy i Zagórskiej Strugi” wg. B. Wróbel; B. Augustowski; J.Szukalski; B Zaborowski,[w] B. Wróbel, „Studium hydrogeologiczne Pradoliny Redy w rejonie Wejherowa”, Gdańsk 1993
Mapa topograficzna Polski – Gdańsk, Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, wydanie III, Warszawa 2002
„Gdynia-rejony fizycznogeograficzne” i „Gdynia-typy środowiska przyrodniczego” wg. M. Przewoźniak [w] red. H. Piekarek-Jankowska i M. Dukowskiego, „Zespół miejski Gdyni”, Gdańsk 1998

Jeziora i sieć rzeczna Komunalnego Związku Gmin ” Dolina Redy i Chylonki”

mapy_i_zestawienia_geo2

Źródła:
Mapa topograficzna Polski – Gdańsk, Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, wydanie III, Warszawa 2002
Mapa topograficzna Polski –Władysławowo, Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, wydanie II, Warszawa 2002

Mapa położenia Głównych Zbiorników Wód podziemnych w sąsiedztwie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

mapy_i_zestawienia_geo3

Tab. Porównanie GZWP położonych na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki”

Numer Zbiornika Nazwa Zbiornika Wiek i geneza wodonośca Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] Ustalone zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d]
GZWP 110 Pradolina Kaszuby QP 125 160,8
GZWP 111 Subniecka Gdańska K 110 brak danych
GZWP 109 Dolina Kopalna Żarnowiec QK 14 21,60

QP – czwartorzęd pradolinny
K – kreda
QK – czwartorzęd, dolina kopalna