Mapy i zestawienia

Mapa geomorfologiczna Komunalnego Związku Gmin ” Dolina Redy i Chylonki”

Źródła:

  • „Przeglądowa mapa geomorfologiczna zlewni Redy i Zagórskiej Strugi” wg. B. Wróbel; B. Augustowski; J.Szukalski; B Zaborowski,[w] B. Wróbel, „Studium hydrogeologiczne Pradoliny Redy w rejonie Wejherowa”, Gdańsk 1993
  • Mapa topograficzna Polski – Gdańsk, Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, wydanie III, Warszawa 2002
  • „Gdynia-rejony fizycznogeograficzne” i „Gdynia-typy środowiska przyrodniczego” wg. M. Przewoźniak [w] red. H. Piekarek-Jankowska i M. Dukowskiego, „Zespół miejski Gdyni”, Gdańsk 1998

Jeziora i sieć rzeczna Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Źródła:

  • Mapa topograficzna Polski – Gdańsk, Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, wydanie III, Warszawa 2002
  • Mapa topograficzna Polski –Władysławowo, Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, wydanie II, Warszawa 2002

Mapa położenia Głównych Zbiorników Wód podziemnych w sąsiedztwie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

Numer Zbiornika Nazwa Zbiornika Wiek i geneza wodonośca Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] Ustalone zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d]
GZWP 110 Pradolina Kaszuby QP 125 160,8
GZWP 111 Subniecka Gdańska K 110 brak danych
GZWP 109 Dolina Kopalna Żarnowiec QK 14 21,60
Tab. Porównanie GZWP położonych na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” (QP – czwartorzęd pradolinny, K – kreda, QK – czwartorzęd, dolina kopalna)