Rezerwat Kacze Łęgi

Rezerwat Kacze ŁęgiRezerwat Kacze Łęgi utworzony w 1983 roku, Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (z 22 kwietnia 1983) a ogłoszony w Monitorze Polskim nr 16, poz.91, na powierzchni 8,97 ha w celu ochrony łęgu wiązowego Ficario-Ulmetum. Zajmuje on tereny leśne między Witominem, a Karwinami, w przedłużeniu doliny Kaczego Potoku. Rezerwat obejmuje meandrujący fragment rzeki z dopływem potoku Źródła Marii.Rezerwat Kacze Łęgi bluszcz

W rezerwacie odnaleźć można pozostałość szaty roślinnej dawnej doliny rzecznej (charakterystycznego dla małych wśród leśnych dolin z łęgiem wiązowym z dodatkiem okazałego drzewostanu jesionowego o cechach pomników przyrody).

Na terenie rezerwatu stwierdzono 210 gatunków roślin naczyniowych, z których ochronie ścisłej podlega jeden (bluszcz pospolity Hedera helix), a sześć ochronie częściowej. Są to kalina karłowata, konwalia majowa (Convallaria majalis), kruszyna pospolita (Frangula alnus), marzanka wonna (Galium odoratum), porzeczka czarna, przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis). Wartość rezerwatu podkreślają liczna gatunki roślin podgórsko-górskich, m.in. bniec czerwony (Silene dioica), kozłek bzowy (Valeriana sambucifolia), przetacznik górski (Veronika montana) czy tojeść gajowy (Lisimachia nemorum).
Rezerwat Kacze Łęgi lasTeren rezerwatu tworzy specyficzny mikroklimat szczególnie upodobany przez płazy, które wiosną masowo migrują z wyższych partii lasu do wilgotnych łęgów. Spotkać tu można wówczas różne gatunki żab oraz ropuchy z najliczniejszą ropuchą szarą (Bufo bufo).

Kacza stanowiąca urokliwy akcent w krajobrazie rezerwatu jest też poważnym zagrożeniem dla jego środowiska. Łącznie z potokiem Źródła Marii stanowi ona odbiornik wód opadowych z „rozrastających” się dzielnic Gdyni. Skutkiem tego, po większych deszczach, obydwa potoki wylewają i osadzają znaczne ilości zanieczyszczeń na brzegach, niszcząc przy tym koryto rzeki. Kolejnym zagrożeniem jest bliskie sąsiedztwo dzielnicy Gdyni Mały Kack. Ma to wpływ na oddziaływania związane z zadeptywaniem flory i zaśmiecaniem rezerwatu.

Rezerwat Kacze Łęgi mapa