Rezerwat Pełcznica

Rezerwat Pełcznica jezioro

Rezerwat Pełcznica jest jednym z młodszych rezerwatów w województwie Pomorskim utworzony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 118/99 z 13 lipca 1999 r. Celem ochrony rezerwatu są ekosystemy rzadkich jezior lobeliwych Pałsznik i Wygoda oraz jeziora Krypko. Ubogi w wapń i inne składniki odżywcze charakter środowiska wodnego wytworzonych na piaszczystym dnie jezior jest typowy dla pierwotnych powstałych po ustąpieniu lodowca zbiorników wodnych. Te szczególne warunki środowiskowe pozwalają na rozwój specyficznej roślinności wodnej i torfowej. Zajmuje powierzchnię 57,53 ha.

Pełcznica mapa natura2000

Jezioro lobeliowe Pałsznik. Wyjątkowość Rezerwatu podkreśla fakt występowania na jego terenie 5 gatunków umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, są to:
  • poryblin jeziorny (Isoetes lacustris),
  • poryblin kolczasty (Isoetes echinospora),
  • lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna),
  • jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium),
  • wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum).

Bardzo cenne są tu ekosystemy torfowe, cechujące się wysoką naturalnością i zawierające rzadko spotykane elementy flory torfowej, takie jak bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris), czy turzyca bagienna (Carex limosa). Ponadto pod ścisłą ochroną jest 13 gatunków roślin naczyniowych (z 240 stwierdzonych), 13 porostów i 1 gatunek grzyba. Na listę rzadkich i zagrożonych gatunków Pojezierza Zachodniego i Wielkopolski spośród flory rezerwatu wpisane są 24 gatunki.

Rezerwat przyrody „Pełcznica” jest włączony w planowaną sieć ochrony przyrody NATURA 2000.