Aktualna oferta edukacyjna

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza do współpracy w bieżącym roku szkolnym. Wzorem lat ubiegłych opracowane zostały propozycje edukacji ekologicznej skierowane do wszystkich placówek oświatowych z terenu naszego działania. Dzieci, młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących przedsięwzięciach: FORMULARZE ZGŁOSZENIOWEdowload ikona
 1. Warsztaty terenowe (harmonogram)
  • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA, w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia,

  • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia, podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza,

  • „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź sposoby ujmowania i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody podziemne.

 2. Konkursy ekologiczne:
  • „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XIX edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Jestem mistrzem upcyklingu”,

  • „Mała nakrętka, duży problem” (XIV edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek,

  • „Konkurs fotograficzny” (IX edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt. „Ukryte piękno w wodzie”,

  • „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (VII edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (HARMONOGRAM),

  • „Konkurs wiedzy ekologicznej” (wznowienie – XI edycja) – „Odpowiedzialny i świadomy konsument zasobów przyrody” – konkurs skierowany do uczniów szkół specjalnych i integracyjnych,

  • „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii,

 3. Projekty edukacyjne
  • ”Lider Lokalnej Ekologii” (VIII edycja) – temat projektu „Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych”. Udział w projekcie, w bieżącym roku daje możliwość uhonorowania i promowania placówek oświatowych, które ideę zrównoważonego rozwoju przyjęły do podstawy działań w zakresie edukacji ekologicznej.

  • „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (II edycja cz.3). Program realizowany jest poprzez cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe z udziałem szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej oraz praktyczne wydawnictwa metodyczno-merytoryczne dla nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Poza walorami edukacyjnymi, program pozwolić ma na wymianę informacji i doświadczeń, motywować poszczególne placówki oświatowe do działań na rzecz najbliższego otoczenia w myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu” oraz koordynowanie tych działań.

W roku szkolnym 2016/2017 Związek po raz kolejny przeprowadzi ocenę placówek oświatowych, w tym przedszkoli oraz szkół, w zakresie osiągnięć w obszarze ochrony środowiska na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin- członków KZG „Dolina Redy i Chylonki”. Wyrażamy nadzieję, że prestiżową Nagrodę Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pt. „Różą Ekologii”, będziemy mogli wręczyć placówkom o wybitnych osiągnięciach, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, przez ostatnie lata.

Przypominamy, że ocenie podlegać będą wszelkie działania prowadzone przez placówkę oświatową w zakresie edukacji ekologicznej, we współpracy lub pod patronatem Związku, w okresie: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Tym samym placówki, które zostały uhonorowane „Różą Ekologii 2016” nie będą podlegały ocenie prowadzonej przez komisję na kolejne 5 lat. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu 2017r., do tego czasu wyniki z obrad komisji pozostają utajnione.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. „Oferta edukacyjna – projekty aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2016/2017”, która zawiera regulaminy proponowanych warsztatów, konkursów i projektów ekologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i przesłanie ich pocztą, faksem lub mailem pod adres Związku.

Tabela 1. Terminarz konkursów na rok szkolny 2016/2017
KONKURS „Małe dzieci nie chcą śmieci” „Mała nakrętka, duży problem” „Konkurs fotograficzny” „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” PROJEKT EDUKACYJNY „Lider Lokalnej Ekologii” „Konkurs wiedzy ekologicznej”
termin nadsyłania zgłoszeń do 31 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016
czas trwania do 10 marca 2017 do 5 kwietnia 2017 do 31 marca 2017 do 28 kwietnia 2017 do 25 kwietnia 2017 do 28 lutego 2017
ostateczna data dostarczenia prac do 10 marca 2017 do 31 marca 2017 do 28 kwietnia 2017
inne zgłoszenie ilości worków do odbioru do 10.04.2017
odbiór nakrętek 24.04 -19.05.2017
ocena Komisji do 31 marca 2017 do 26 maja 2017 do 12 kwietnia 2017 do 9 maja 2017 do 19 maja 2017 marzec 2017
umieszczenie wyników na stronie Związku do 12 kwietnia 2017 do 31 maja 2017 do 28 kwietnia 2017 do 23 maja 2017 do 31 maja 2017
pisemne powiadomienie laureatów o wynikach początek czerwca 2017
wręczenie nagród czerwiec 2017 marzec 2017

 

Tabela 2. Terminarz warsztatów na rok szkolny 2016/2017

„Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” „Ciepło dla Trójmiasta” „Oczyszczanie ścieków” „Ujmowanie i uzdatnianie wody”
Organizatorzy KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz Eko Dolina Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz OPEC Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK Gdynia Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Termin nadsyłania zgłoszeń przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny
Termin trwania warsztatów październik-listopad 2015
marzec – czerwiec 2016
dwa razy w tygodniu
(wtorek, czwartek)
wrzesień-grudzień 2015
luty – maj 2016
dwa razy w miesiącu (poniedziałek)
październik -grudzień 2015
luty – czerwiec 2016
raz w miesiącu (środa)
wrzesień -listopad 2015
styczeń – maj 2016
raz w miesiącu (środa)
Czas trwania zajęć (łącznie z przejazdem) 8:30 – 12:30 (<4 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 8:30
9:00 – 12:30 (<3.5 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
9:00 – 12:00 (<3 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
9:00 – 12:00 (<3 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
Miejsce warsztatów Zakład Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach oraz siedziba KZG „Dolina Redy i Chylonki” Zakład Energetyki Cieplnej OPEC obiekty w Sopocie/albo w Wejherowie oraz siedziba KZG „Dolina Redy i Chylonki” Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, gmina Kosakowo Stacja Uzdatniania Wody „Reda”, Reda
Transport zapewniony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” zapewniony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” zapewniony przez PEWIK Gdynia zapewniony przez PEWIK Gdynia
Liczba uczestników <30 <35 <35 <35

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3,
3) Zwycięzcy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych Osobowych do publikacji danych na stronie internetowej Związku oraz w środkach masowego przekazu,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.