KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2022

Podczas uroczystego podsumowania działań edukacyjnych Związku realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 po raz siódmy przyznano wyjątkową nagrodę Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pt. „Róża Ekologii 2022”.

Poddano ocenie łącznie 115 placówek oświatowych, w tym 47 przedszkoli oraz 68 szkół. Szczegółowej analizie podlegał udział poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych prowadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe. Tytuł może być przyznany tej samej placówce oświatowej nie częściej, niż raz na 5 lat. Tym samym do oceny „Róża Ekologii 2022” uwzględniono również placówki oświatowe, które uzyskały tytuł „Róża Ekologii” w latach do 2017.

Statuetka RÓŻA EKOLOGII

Na podstawie analizy nominowano do dalszej oceny po pięć wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

W kategorii PRZEDSZKOLA:

Przedszkole pod Topolą, ul. Leśna 4, Rumia

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia

Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia

Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia

Przedszkole nr 30, ul. Zielona 53, Gdynia

W kategorii SZKOŁA:

Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59, Reda

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, Gdynia

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, Gdynia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 , ul. Nanicka 22, Wejherowo

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – działający jako Kapituła Nagrody – postanowił przyznać nagrodę „Róża Ekologii 2022” następującym  placówkom oświatowym:

Kategoria: Przedszkola

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”

Bosmańska 26A, Gdynia

Dyrektor: Lucyna Biesewska

Kapituła Nagrody jest pod wrażeniem efektów ekologicznych osiągniętych w ciągu ostatnich lat pod przewodnictwem Dyrektor Przedszkola nr 11 w Gdyni, Pani Lucyny Bisewskiej. Przedszkole współpracuje ze Związkiem od wielu lat, a biorąc pod uwagę ostatnie pięć stwierdzamy, że jest niekwestionowanym liderem w swojej kategorii. Kadra pedagogiczna współpracuje z różnymi instytucjami, z których przedstawiciele zapraszani są do placówki, gdzie w ramach zajęć dla dzieci prowadzą zajęcia kształtujące nawyki prośrodowiskowe. Obok zbiórki nakrętek, baterii czy elektroodpadów, w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” prowadzone są działania, które  na stałe włączone są w działalność przedszkola i wykraczają poza ramy proponowanych przez Związek Komunalny „Dolina Redy i Chylonki”.  Z całą pewnością kadra pedagogiczna wraz z wychowankami i ich rodzicami jest pełna inicjatyw i pomysłów na kolejne nowe działania, a Przedszkole „Pod Kasztanami” możemy nazywać ekologicznym.

Róża Ekologii 2022 – Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni

Kategoria: Szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Zawadzkiego 12, Reda

Dyrektor: Iwona Nowicka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie pod przewodnictwem Dyrektor Pani Iwony Nowickiej zaskakuje pomysłowością, energią i zapałem do pracy. Po efektach pracy Szkoły widać, że na jej sukces pracuje zespół ludzi. Zespół, u którego zaangażowanie w działania prośrodowiskowe jest ogromne. Współpraca Szkoły z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie edukacji ekologicznej w ostatnich 5 latach układała się wzorowo. Placówka uczestniczyła we wszystkich edycjach projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii”, w którym realizowano szereg własnych autorskich zadań zgodnie z hasłem przewodnim projektu, obejmując tematy z zakresu ochrona wód, powietrza i powierzchni ziemi uzyskując zawsze wysokie noty w ocenie końcowej. Szkoła aktywnie uczestniczy w konkursach zbiórki elektroodpadów i baterii, osiągając doskonałe wyniki w swojej kategorii. Szkoła zbiera także plastikowe nakrętki na cele charytatywne. Stawiając Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie jako wzór do naśladowania życzymy dalszych sukcesów i czekamy na nowe ekologiczne projekty.

Róża Ekologii 2022 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

GRATULUJEMY LAUREATOM  ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z uroczystości wręczenia nagrody