KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2022/2023

Już po raz 25 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsumował działania z zakresu edukacji ekologicznej. Uroczysta gala pn. „Razem chronimy środowisko” odbyła się 7 czerwca 2023 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, na którą przybyli: włodarze gmin członkowskich, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie, spółek komunalnych EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA, dyrektorzy, szkolni/przedszkolni koordynatorzy, dzieci, młodzież, a także ich rodzice.

Fot. Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu KZG oraz Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni

Gościliśmy prawie 200 świadomych ekologów – bo tak nazywać trzeba osoby, które z wielkim zapałem uczestniczą w konkursach i projektach edukacyjnych prowadzonych przez Związek. Uroczystość uświetniły akcenty artystyczne – występ wokalny oraz pokaz iluzjonistyczny, który bardzo przypadł do gustu najmłodszym widzom.

Podczas gali wręczyliśmy 96 nagród, w tym 46 nagród indywidualnych dla dzieci i młodzieży oraz 50 dla placówek oświatowych. W roku szkolnym 2022/2023 wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy prawie 22 tony elektroodpadów, ok. 9 ton baterii oraz prawie 10,5 tony  plastikowych nakrętek. Głównym tematem tegorocznej oferty edukacyjnej była ochrona powietrza.

Po raz ósmy wręczyliśmy wyjątkową nagrodę Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” „Róża Ekologii”, która przyznawana jest za całokształt współpracy ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej w minionych pięciu latach. W roku 2023 tytuł ten otrzymały dwie placówki: Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką” w Sopocie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wejherowie . Więcej na temat nagrody TUTAJ

Przyznanie honorowej nagrody „Róża Ekologii 2023” podczas gali finałowej w dniu 7 czerwca 2023 r. – nagrody wręczył:  p. Tadeusz Wiśniewski Przewodniczący Zarządu Związku, p. Jacek Thiel Wicestarosta Wejherowski, p. Wojciech Zemła Sekretarz Miasta Sopotu, p. Mirosława Schmidt Główny Specjalista Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta Sopot oraz p. Michał Jeliński Kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystki z Urzędu Miasta Wejherowo

 

Podczas gali podsumowującej edukacje ekologiczną nie zabrakło niespodzianek. Wyjątkową nagrodę specjalną ufundował Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Vouchery upoważaniające do odbycia rejsu po Porcie Gdynia galeonem Dragon wręczył Pan Leszek Jurczyk – dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Wręczenie nagrody-niespodzianki podczas gali podsumowującej edukację ekologiczną z rąk Pana Leszka Jurczyka, dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Portu z Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Gościliśmy także uczniów wraz z Panią Wicedyrektor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, którzy w strojach kaszubskich pomagali wręczać nagrody dla laureatów działań edukacyjnych Związku. Serdecznie dziękujemy 😊.

Pani Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu p. Teresa Czerwińska wraz z uczniami

 

Poniżej krótkie podsumowanie naszych działaniach zrealizowanych w roku szkolnym 2022/2023:

Projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2022/2023 prowadzono pod hasłem „Ochrona powietrza w praktyce”. Roczny, wielozadaniowy projekt ekologiczny dla placówek oświatowych obejmował: rady pedagogiczne, ekowywiadówki, spotkania z rodzicami, wycieczki terenowe, akcje ulotkowe i plakatowe, gazetki szkolne/przedszkole, przedstawienia, apele oraz turnieje wiedzy ekologicznej. W ramach projektu do biura Związku nadesłano 32 sprawozdania w postaci prezentacji multimedialnej (prezentacje obejrzyj TUTAJ). Na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji, wyłoniono laureatów projektu. Przyznano tytuł „Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2022/2023” dwóm placówkom oświatowym: Przedszkolu nr 32 „Cisowiczki” z Gdyni oraz Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi. Placówki te wykonały największą liczbę zadań w swojej kategorii, a dodatkowo wykazały się ogromnym zaangażowaniem przy realizacji poprzednich dwóch edycji projektu. Komisja przyznała także 9 tytułów „Lidera Lokalnej Ekologii 2022/2023” w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły (lista laureatów TUTAJ)

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów za realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2022/2023”  z udziałem Przewodniczącego Zarządu Związku:  p. Tadeusz Wiśniewski, p. Jacka Thiel Wicestarosty Wejherowskiego, p. Wojciecha Folejewskiego Prezesa Spółki OPEC oraz p. Ariela Sinickiego zastępcę Burmistrza Miasta Rumi

 

W roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzono pięć całorocznych konkursów ekologicznych.

Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” edycja XXV pt. „Woda jest jak życie- korzystaj z niej należycie” – dzieci wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych przedstawiały dobre praktyki w zakresie ochrony wód jak i jej oszczędzania w domu i ogrodzie (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXV edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Walerego Tankiewicza Prezesa Spółki PEWIK GDYNIA oraz p. Małgorzaty Myszk Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami z Referatu ds. Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy Kosakowo

W ramach konkursu fotograficznego edycja XV pt. „Rady na odpady” uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mieli za zadanie przedstawić przykłady ochrony środowiska naturalnego w życiu codziennym ucznia w zakresie gospodarki odpadami (prace laureatów konkursu można obejrzeć TUTAJ).

Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Rady na odpady” (XV edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Izabeli Erecińskiej Prezesa Spółki EKO DOLINA oraz p. Dariusza Podbereskiego Specjalisty ds. edukacji z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Dzieci, młodzież oraz grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu „Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko” (XIII edycja) aktywowali rodziców, dziadków, sąsiadów, całą lokalną społeczność, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce. W ten sposób ze wsparciem Spółki EKO DOLINA akcję zbiórki elektroodpadów przeprowadziliśmy w 40 placówkach oświatowych zbierając łącznie prawie 22 tony tych odpadów.

Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. 2022/2023” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (XIII edycja) z udziałem p. Izabeli Erecińskiej Prezesa Spółki EKO DOLINA, p. Przemysława Kiedrowskiego Wójta Gminy Wejherowo oraz p. Łukasza Kamińskiego zastępcę Burmistrza Miasta Reda

Dodatkowo w roku szkolnym 2022/2023 spośród placówek, które zajęły I, II, III miejsce w  konkursie „Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko” nagrodziliśmy dzieci i uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę odpadów w swojej szkole lub przedszkolu.

Wręczenie nagród dla dzieci i uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę elektroodpadów  w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (XIII edycja) z udziałem p. Doroty Dragan Kierownika Działu Ochrony Środowiska z Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,p. Natalii Kacprzak kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy Szemud oraz p. Mirosławy Schmidt Główny Specjalista Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta Sopot

 

Małych rozmiarów, a jednak zawsze powinna być segregowana do odpowiedniego pojemnika. Mowa o plastikowej nakrętce. W symboliczny sposób uczymy, jak segregować odpady poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek w konkursie „Mała nakrętka duży problem” (edycja XX).  W roku szkolnym 2022/2023 w konkursie udział wzięły 44 placówki oświatowe zbierając około 10,5 tony plastikowych nakrętek.

Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem” (XX edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Doroty Marszałek-Jalowska zastępcy Naczelnika Wydziału Środowiska z Urzędu Miasta Gdynia oraz p. Michała Jelińskiego Kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystki z Urzędu Miasta Wejherowo

„Konkurs wiedzy ekologicznej” prowadzony we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nr 2 z Gdyni, w roku 2023 pt. „Ochrona powietrza” miał swój finał 15 marca 2023 roku. To już XVI edycja tego konkursu skierowanego do młodzieży szkolnictwa specjalnego i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Opiekę merytoryczną nad konkursem od samego początku sprawuje p. Marzena Jaworska, nauczyciel SOSW nr 2 w Gdyni.  Do konkursu przystąpiło 11 zespołów dwuosobowych. Uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki odpadami, a także zmysłem artystycznym w konkurencji plastycznej pn. „Farma wiatrowa na morzu”.

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje również warsztaty terenowe, których celem jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w regionie swojego zamieszkania. W roku szkolnym 2022/2023 przeprowadziliśmy łącznie 55 jednodniowych warsztatów ekologicznych, w których udział wzięło ok. 1 300 dzieci i młodzieży, w tym:

  • we współpracy ze spółką EKO DOLINA zrealizowano 34 warsztaty pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, w których udział wzięło 746 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • we współpracy ze spółką OPEC zrealizowanych zostało 10 warsztatów pt. „Ciepło dla Trójmiasta”, w których udział wzięło 232 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • we współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA zrealizowanych zostało 11 warsztatów pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wody”, w których udział wzięło 263 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

     

Warsztaty terenowe organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” razem ze spółkami komunalnymi EKO DOLINA, OPEC i PEWIK GDYNIA

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w gali „Razem chroniony środowisko!” oraz gratulujemy laureatom. Dziękujemy gminom członkowskim oraz instytucjom wspierającym nasze działania: Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, WFOŚiGW w Gdańsku, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom komunalnym: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA.

Zapraszamy do obejrzenia:

  • galerii zdjęć z gali finałowej (TUTAJ)
  • artykułu na nadmorski24.pl (TUTAJ)
  • artykułu i materiałów video na gdynia.pl (TUTAJ)
  • relacji z wydarzenia zamieszczonej w mediach: Radio Plus (TUTAJ), Radio Kaszebe (TUTAJ), (TUTAJ), Twoja Telewizja Morska (TUTAJ)

 

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!