KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii

Fot. Statuetka „Róża Ekologii”

Mając na uwadze, jak ważna jest edukacja ekologiczna, propagowanie i stosowanie postulatów zrównoważonego rozwoju, Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, łącznie ze wszystkimi zrzeszonymi samorządami, pragnie od roku szkolnego 2014/2015 corocznie honorować statuetką „Róża Ekologii” jedno przedszkole oraz jedną szkołę specjalnym wyróżnieniem za całokształt działań w zakresie edukacji ekologicznej i polityki zrównoważonego rozwoju wpisanej w codzienne działania placówki oświatowej.

Celem przyznawania nagrody będzie wyróżnienie placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej, w tym szczególnie w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, oraz za podejmowane inicjatywy we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na przestrzeni lat.

Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni 81-651, ul. Konwaliowa 1. Ogłoszenie laureata przypadać będzie na dzień uroczystego zakończenia roku szkolnego organizowanego w czerwcu przez Związek.