KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Materiały dydaktyczne

I. Materiały edukacyjne ze spotkań w ramach III edycji projektu pn. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”:

Spotkanie w dn. 22.03.2018 r.

„Główne zanieczyszczenia środowiska i metody ich monitorowania” (Zakres wystąpienia: źródła zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery oraz gleby; sposoby monitorowania zanieczyszczeń środowiska; obecny stan monitoringu zanieczyszczeń środowiska w Polsce; możliwości dydaktyczne korzystania z danych on-line ze stacji monitoringu) – prof. dr hab. inż. Helena Janik, Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

 

 

„Azbest” (Zakres wystąpienia: czym jest azbest; odmiany azbestu; zastosowanie azbestu w technice) – prof. dr hab. inż. Helena Janik, Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

 

 

 

Spotkanie w dn. 12.04.2018 r.

„Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko człowieka, rozwój techniki i społeczeństw”  (Zakres wystąpienia: rozwój historyczny tworzyw sztucznych; znaczenie tworzyw sztucznych w rozwoju techniki i przemysłu; tworzywa sztuczne jako element kształtowania powszechnej dostępności do dóbr cywilizacyjnych; czy obciążenie środowiska naturalnego ze strony tworzyw sztucznych jest „złem koniecznym” czy przejściowym etapem rozwojowym) – prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 

 

Spotkanie w dn. 18.10.2018 r.

„Materiały polimerowe XXI wieku. Polimery w ochronie środowiska” (Zakres wystąpienia: Innowacyjne materiały polimerowe i dziedziny ich zastosowań; zastosowanie polimerów
w oczyszczaniu wody; nowe materiały polimerowe na filtry powietrza; ochrona gleby i flory
z polimerami; polimery w medycynie) – prof. dr. hab. inż. Helena Janik, Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 

 

Spotkanie w dn. 22.11.2018 r.

„Recykling tworzyw polimerowych – działania konieczne i zyskowne” (Zakres wystąpienia: ogólne zasady recyklingu i odzysku z tworzyw sztucznych w odniesieniu do polityki UE; tworzywa sztuczne jako grupa materiałów wymagające odpowiednio dostosowanych metod recyklingu, znaczenie segregacji tworzyw sztucznych; metody recyklingu tworzyw termoplastycznych, żywic i elastomerów; znaczenie środowiskowe i ekonomiczne recyklingu tworzyw sztucznych) – prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej