KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Róża Ekologii 2019

Róża Ekologii 2017 statuetkaPodczas uroczystego podsumowania działań edukacyjnych Związku realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 po raz piąty przyznano wyjątkową nagrodę Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pt. „Róża Ekologii 2019”. Nagroda ta  przyznawana jest za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach.

Łącznie ocenie poddano 110 placówek oświatowych, w tym 43 przedszkoli oraz 67 szkół, które w okresie jak na wstępie, realizowały działania edukacyjne we współpracy ze Związkiem. Szczegółowej analizie podlegała aktywność placówek oraz osiągnięte efekty ekologiczne
w ramach poszczególnych projektów. Ocena prowadzona była w 2 kategoriach tj.: w kategorii „Przedszkola” oraz w kategorii „Szkoły”. Na podstawie ww. analizy Zespół Kierowniczy Nagrody powołany przez Kapitułę Nagrody postanowił zarekomendować do dalszej oceny 5 placówek wyłącznie w kategorii „szkoła”, tj.:

  • Szkoła Podstawowa nr 40 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Rozewska 33, Gdynia
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10, Gdynia
  • Szkoła Podstawowa w Łebnie, ul. Szkolna 1, Łebno gm. Szemud
  • Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, Gdynia
  • Powiatowy Zespół Szkół, ul. Łąkowa 36/38, Reda.

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działający jako Kapituła Nagrody przyznał w 2018/2019 r. „RÓŻĘ EKOLOGII” za realizację działań dwóm placówkom oświatowym:

Szkoła Podstawowa nr 40 z oddziałami gimnazjalnymi
ul. Rozewska 33,
Gdynia Dyrektor: Dorota Haase


Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
ul. Staffa 10,
Gdynia Dyrektor: Anna Wilczyńska

Jednocześnie Kapituła Nagrody Róża Ekologii postanowiła uhonorować Pana Henryka Tomaszewskiego Prezesa Zarządu Spółki PEWIK w latach 1997 – 2018 NAGRODĄ ”RÓŻA EKOLOGII 2018” za wybitne osiągnięcia, w tym szczególnie w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gmin – członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Wręczona w dniu 25 września 2018 roku na specjalnej uroczystości nagroda dla pana Henryka Tomaszewskiego jest dopiero drugą nagrodą wręczoną w kategorii „NAGRODY ZA CAŁOKSZTAŁT”. Pierwsza nagrodę w 2016 roku otrzymał pan Stanisław Szwabski.

Serdecznie gratulujemy!