KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Formularze

Poniżej znajdują się formularze niezbędne do realizacji działań ekologicznych prowadzonych z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni w ramach oferty edukacyjnej dla szkół i przedszkoli w danym roku szkolnym.  Zapraszamy do udziału w następujących działaniach:

Mała nakrętka, duży problem