KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl