KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edycja IX – 2017/2018

W bieżącym roku szkolnym Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przeprowadził kolejną, już IX edycję projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”.

W ramach projektu placówki oświatowe prowadziły szereg przedsięwzięć, których hasłem przewodnim było „Ciepło i bezpiecznie”. Mając do dyspozycji bogaty wachlarz materiałów dydaktycznych udostępnionych przez Związek, a także współpracując z komunalną spółką ciepłowniczą OPEC uczestniczącą w tym projekcie, koordynatorzy (nauczyciele) rozwijali wrażliwość ekologiczną dzieci i młodzieży na stan środowiska, w tym stan powietrza w naszej okolicy. Poszerzano ich wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, przyczyn zjawiska niskiej emisji, a także zasad funkcjonowania producentów i dystrybutorów ciepła. Młodsze dzieci walczyły ze smogiem, spisywały ekopostanowienia jak mogą chronić powietrze,  starsze edukowały lokalną społeczność o szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach.

Do projektu przystąpiły 32 placówki oświatowe z obszaru działalności Związku. Zgodnie z założeniami prowadziły one tematyczne działania edukacyjne, w tym szkolenia dla grona pedagogicznego, spotkania dzieci i młodzieży ze specjalistami, wycieczki terenowe. Po zakończeniu projektu, placówki oświatowe zobowiązane były do przedłożenia w siedzibie Związku sprawozdania z jego realizacji (w formie prezentacji PowerPoint).

Weryfikując przedłożone prezentacje multimedialne, powołana przez Przewodniczącego Zarządu Związku komisja oceniała zgodność oraz zakres tematyczny przeprowadzonych działań, poprawność merytoryczną przekazywanych treści, jak również zaangażowanie w realizację projektu środowisk szkolnych, przedszkolnych i lokalnej społeczności.

W wyniku analizy wszystkich sprawozdań (sprawozdania w formie PDF zamieszczone są poniżej) komisja postanowiła przyznać 13 tytułów Lidera Lokalnej Ekologii 2017/2018 placówkom oświatowym, których działania w przemyślany sposób kompleksowo obejmowały wszystkie stawiane przez Związek zadania, jednocześnie wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz pomysłowością w tworzeniu zadań własnych.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy w kolejnych latach!

  • W 2008 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” otrzymał nadany przez Ministra Środowiska prestiżowy tytuł Lidera Polskiej Ekologii. Czerpiąc z tego inspirację oraz bazując na zdobytym doświadczeniu Związek zainicjował projekt „Lider Lokalnej Ekologii”. Nieprzerwanie już od dziewięciu lat daje on możliwość uhonorowania i promowania placówek oświatowych z terenu Związku, które ideę zrównoważonego (czyli uwzględniającego ochronę środowiska) rozwoju włączyły na stałe do swoich programów nauczania.
Szkoła Podstawowa nr 40 Gdynia
Szkoła Podstawowa nr 26 Gimnazjum nr 2 Gdynia
Przedszkole nr 11             Gdynia
Szkoła Podstawowa nr 10 Gdynia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 9 Rumia
Szkoła Podstawowa nr 10 Rumia
Słoneczne Przedszkole w Wejherowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gdynia
Przedszkole nr 30               Gdynia
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
Szkoła Podstawowa nr 8 Wejherowo
Przedszkole nr 28             Gdynia
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Gdynia
Przedszkole nr 46              Gdynia
Szkoła Podstawowa nr 2 Reda
Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi
Szkoła Podstawowa w Łebnie
Przedszkole nr 32                Gdynia
Przedszkole nr 35             Gdynia
Szkoła Podstawowa nr 31 Gdynia
Przedszkole nr 56              Gdynia
Przedszkole Janowiaczek Gdynia
Prywatna Szkoła im. Tonego Halika w Redzie
Szkoła Podstawowa nr 51 Gdynia
Przedszkole nr 23          Gdynia
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 Rumia
 Przedszkole „Słoneczna Jedynka” Rumia  Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie  
Przedszkole Pod Toplą Rumia
Przedszkole nr 10           Sopot
Przedszkole nr 13          Gdynia
Szkoła Podstawowa nr 34 Gdynia