KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2011/2012

W dniu 13 czerwca br. w Muzeum Miasta Gdynia odbyła się uroczystość podsumowania działań edukacyjnych prowadzonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2011/2012. Mieliśmy przyjemność wręczyć nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych a także wyróżnić placówki oświatowe, które zrealizowały szereg zadań w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”.

1_s 2_s
Początek uroczystości podsumowania działań edukacyjnych w Muzeum Miasta Gdynia dn.13.06.2012r. od lewej. Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Henryk Tomaszewski – Prezes Spółki PEWIK

W minionym roku szkolnym tematem przewodnim prowadzonych przez Związek działań była „Ochrona wód”. Wspólnie z placówkami oświatowymi przeprowadziliśmy pięć całorocznych konkursów ekologicznych, w których uczestniczyło łącznie ok. 33 tys. dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu działalności Związku. Dzieci wykonywały prace plastyczne pt. „Woda – źródło życia” w ramach konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” na których propagowały poprawne zachowania proekologiczne natomiast młodzież uczestniczyła w „Konkursie fotograficznym” wykonując fotografie pt. „Piękno wód”. Udało nam się również wspólnie zebrać 17 448 kg plastikowych nakrętek w konkursie „Mała nakrętka duży problem”.

3_s 4_s
Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” oraz „Konkursu fotograficznego”

Dużą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko”, w którym uczestniczyło 27 placówek oświatowych zbierając łącznie ok 24 045 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniu 18 czerwca br. odbyła się z tej okazji uroczysta gala w siedzibie Spółki w Łężycach, podczas której wręczony został tytuł „Ekspert E.E.” oraz statuetki a także nagrody dla uczestników i placówek oświatowych, które wykazały się aktywnością zbierając najwięcej elektroodpadów.

5_s 6_s
Laureaci konkursu „Ekspert E.E. czyi w trosce o środowisko”

Już wcześniej, bo 17 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w odbył się finał międzyszkolnego „Konkursu Wiedzy Ekologicznej” (X edycja) skierowanego do uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Konkurs organizowany był we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni oraz Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku. Z ramienia szkoły osobami odpowiedzialnymi za realizację konkursu była Pani Marzena Jaworska oraz Pani Ewa Baranowicz. Jubileuszowa, X edycja Konkursu była ostatnią. Związek, jako wieloletni partner został uhonorowany „Złotą rybką”.

7_s 8_s Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2011/2012
Przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – Tadeusz Wiśniewski oraz uczestnicy „Konkursu Wiedzy Ekologicznej”

podsumowanie Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2011/2012ttm Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2011/2012W roku szkolnym 2011/2012 kontynuowane były dobrze znane naszym uczniom z lat ubiegłych warsztaty terenowe: „Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami” organizowane we współpracy ze spółką Eko Dolina, „Ciepło dla trójmiasta” organizowane we współpracy ze spółką OPEC oraz „Oczyszczanie ścieków” i „Ujmowanie i uzdatnianie wody” organizowane we współpracy ze spółką PEWIK. Łącznie, w w/w warsztatach terenowych wzięło udział ok. 1.500 uczniów.

Kontynuowaliśmy również projekt „Lider Lokalnej Ekologii”, w ramach którego w minionym roku szkolnym Związek jak „Lider Polskiej Ekologii 2008” wręczył 26 placówką oświatowym tytuł oraz statuetkę „Lidera Lokalnej Ekologii 2011/2012”. Wyróżniliśmy również 10 szkolnych koordynatorów, którzy w ramach projektu wykazali się szczególną aktywnością wykonując największą ilość działań na terenie swojej placówki.

Uroczystość podsumowania działań była również okazją aby złożyć serdeczne podziękowania dla przedstawicieli gmin- członków Związku za pomoc i wsparcie, a także dla Spółek: EKO DOLINA, PEWIK, OPEC oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, którzy w roku szkolnym 2011/2012 współfinansowali nasze działania z zakresu edukacji ekologicznej. Patronat honorowy nad uroczystością objęła Twoja Telewizja Morska.