KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2011/2012

W dniu 13 czerwca br. w Muzeum Miasta Gdynia odbyła się uroczystość podsumowania działań edukacyjnych prowadzonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2011/2012. Mieliśmy przyjemność wręczyć nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych a także wyróżnić placówki oświatowe, które zrealizowały szereg zadań w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”.

Początek uroczystości podsumowania działań edukacyjnych w Muzeum Miasta Gdynia dn.13.06.2012r. od lewej. Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Henryk Tomaszewski – Prezes Spółki PEWIK

W minionym roku szkolnym tematem przewodnim prowadzonych przez Związek działań była „Ochrona wód”. Wspólnie z placówkami oświatowymi przeprowadziliśmy pięć całorocznych konkursów ekologicznych, w których uczestniczyło łącznie ok. 33 tys. dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu działalności Związku. Dzieci wykonywały prace plastyczne pt. „Woda – źródło życia” w ramach konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” na których propagowały poprawne zachowania proekologiczne natomiast młodzież uczestniczyła w „Konkursie fotograficznym” wykonując fotografie pt. „Piękno wód”. Udało nam się również wspólnie zebrać 17 448 kg plastikowych nakrętek w konkursie „Mała nakrętka duży problem”.

Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” oraz „Konkursu fotograficznego”

Dużą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko”, w którym uczestniczyło 27 placówek oświatowych zbierając łącznie ok 24 045 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniu 18 czerwca br. odbyła się z tej okazji uroczysta gala w siedzibie Spółki w Łężycach, podczas której wręczony został tytuł „Ekspert E.E.” oraz statuetki a także nagrody dla uczestników i placówek oświatowych, które wykazały się aktywnością zbierając najwięcej elektroodpadów.

Laureaci konkursu „Ekspert E.E. czyi w trosce o środowisko”

Już wcześniej, bo 17 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w odbył się finał międzyszkolnego „Konkursu Wiedzy Ekologicznej” (X edycja) skierowanego do uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Konkurs organizowany był we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni oraz Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku. Z ramienia szkoły osobami odpowiedzialnymi za realizację konkursu była Pani Marzena Jaworska oraz Pani Ewa Baranowicz. Jubileuszowa, X edycja Konkursu była ostatnią. Związek, jako wieloletni partner został uhonorowany „Złotą rybką”.

Przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – Tadeusz Wiśniewski oraz uczestnicy „Konkursu Wiedzy Ekologicznej”

podsumowanie Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2011/2012ttm Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2011/2012W roku szkolnym 2011/2012 kontynuowane były dobrze znane naszym uczniom z lat ubiegłych warsztaty terenowe: „Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami” organizowane we współpracy ze spółką Eko Dolina, „Ciepło dla trójmiasta” organizowane we współpracy ze spółką OPEC oraz „Oczyszczanie ścieków” i „Ujmowanie i uzdatnianie wody” organizowane we współpracy ze spółką PEWIK. Łącznie, w w/w warsztatach terenowych wzięło udział ok. 1.500 uczniów.

Kontynuowaliśmy również projekt „Lider Lokalnej Ekologii”, w ramach którego w minionym roku szkolnym Związek jak „Lider Polskiej Ekologii 2008” wręczył 26 placówką oświatowym tytuł oraz statuetkę „Lidera Lokalnej Ekologii 2011/2012”. Wyróżniliśmy również 10 szkolnych koordynatorów, którzy w ramach projektu wykazali się szczególną aktywnością wykonując największą ilość działań na terenie swojej placówki.

Uroczystość podsumowania działań była również okazją aby złożyć serdeczne podziękowania dla przedstawicieli gmin- członków Związku za pomoc i wsparcie, a także dla Spółek: EKO DOLINA, PEWIK, OPEC oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, którzy w roku szkolnym 2011/2012 współfinansowali nasze działania z zakresu edukacji ekologicznej. Patronat honorowy nad uroczystością objęła Twoja Telewizja Morska.