KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2009/2010

podsumowanie0910_1
Fot. Początek uroczystości (10 czerwiec 2010 r. Muzeum Miasta Gdyni)

10 czerwca 2010r. w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczystość podsumowująca edukację ekologiczną prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2009/2010. Podsumowanie połączone było z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom konkursów ekologicznych – nauczycielom oraz uczniom z placówek oświatowych z terenu działania gmin Związku. Szczególne miejsce w programie spotkania zajęło wyróżnienie szkół i przedszkoli statuetkami oraz dyplomami „Lider lokalnej ekologii 2009/2010”. Wydarzenie było również wyjątkowe z uwagi na obecność przedstawicieli gmin-członków Związku oraz spółek EKO DOLINA, OPEC, PEWIK i EC Wybrzeże.

Podczas uroczystości przedstawiano efekty ekologiczne osiągnięte w roku szkolnym 2009/2010. Z propozycji edukacji ekologicznej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” mogło skorzystać łącznie 250 placówek oświatowych z terenu działalności Związku. Ponad 30 tysięcy dzieci i młodzieży brało udział w 80 warsztatach ekologicznych, w 5 konkursach i w 1 projekcie edukacyjnym. Realizacja prowadzonych przez Związek działań oraz nagrody dla laureatów: uczniów i nauczycieli – szkolnych koordynatorów realizowanych projektów była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz spółki: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK, EC Wybrzeże.

podsumowanie0910_2 podsumowanie0910_3 podsumowanie0910_4 podsumowanie0910_5
podsumowanie0910_6 podsumowanie0910_7 podsumowanie0910_8 podsumowanie0910_9

Warsztaty ekologiczne realizowane w roku szkolnym 2009/2010.

W przeprowadzonych jednodniowych warsztatach ekologicznych ponad 2 tysiące uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych mogło poznać zasady gospodarowania odpadami wraz z budową i zasadami funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w Łężycach („Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – 51 warsztatów), sposoby ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą: „Ujmowanie i uzdatnianie wody”„Oczyszczanie ścieków” – 15 warsztatów) oraz podstawy związane z zagadnieniami produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z jej dystrybucją do indywidualnych mieszkańców („Ciepło dla Trójmiasta” – 14 warsztatów).

podsumowanie0910_10
Fot. Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” otrzymali nagrody z rąk pani wiceprezydent Gdyni – Ewy Łowkiel, kierownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo – Renaty Lisius oraz pani wiceprezes spółki EKO DOLINA – Izabeli Wołosiak.
podsumowanie0910_17
Laureaci „Konkursu fotograficznego” otrzymali nagrody z rąk pani Burmistrz Rumi – Elżbiety Rogala-Kończak, przedstawiciela Urzędu Gminy Kosakowo – asystenta wójta, pani Eweliny Paszke oraz przedstawicieli spółki PEWIK: prezesa spółki – Henryka Tomaszewskiego oraz dyrektora ds. Eksploatacji – Wiesława Kujawskiego.
podsumowanie0910_13 podsumowanie0910_14

Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem” otrzymali nagrody z rąk zastępcy Burmistrza Miasta Redy – Janusza Molaka, zastępcy Wójta Gminy Szemud – Krzysztofa Brzezickiego oraz przedstawiciela spółki EC Wybrzeże – pani Ewy Barszcz.

Zrealizowano także pięć całorocznych konkursów ekologicznych, w tym konkurs pt.: „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Mała nakrętka, duży problem”, „Konkursu wiedzy ekologicznej”, „Konkurs fotograficzny” i „Monitorujemy śmieci”. Wszystkie, jak co roku, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem placówek oświatowych. Są one dostosowane do poszczególnych poziomów edukacyjnych. Część konkursów posiada już długoletnią tradycję, np. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 12 lat, a konkurs „Mała nakrętka, duży problem” od lat 7. Natomiast „Konkurs wiedzy ekologicznej”, organizowany przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 z Gdyni oraz Zakładem Utylizacyjnym z Gdańska, przeprowadzono już po raz ósmy (finał konkursu odbył się 15 kwietnia 2010r.). Jako ciekawostkę można podać fakt, że w jednym z konkursów, tj. „Mała nakrętka, duży problem” dzieci i młodzież zebrały 17 931 kg plastikowych nakrętek. Zważywszy, że jedna nakrętka waży ok. 3 gramy, śmiało można stwierdzić, że zebrana ilość to imponująca liczba, bo aż ok. 6 mln sztuk.

podsumowanie0910_16podsumowanie0910_17

Laureaci konkursu „Monitorujemy śmieci” otrzymali nagrody z rąk przedstawiciela Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot – pani Grażyny Dragan oraz prezesa spółki OPEC – pana Aleksandra Wellengera.

podsumowanie0910_15

Laureaci konkursu „Monitorujemy śmieci” otrzymali nagrody z rąk przedstawiciela Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot – pani Grażyny Dragan oraz prezesa spółki OPEC – pana Aleksandra Wellengera.

Uroczystość była także okazją do podsumowania projektu ekologicznego i nadania honorowego tytułu „Lider lokalnej ekologii”. W ramach kampanii społecznej pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” Związek przeprowadził specjalny projekt edukacyjny poświęcony problemowi właściwego postępowania z odpadami wytwarzanymi w domach. Akcje dot. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych Związek prowadzi nieprzerwanie w miesiącach jesienno-zimowych od 2007 roku. W roku szkolnym 2009/2010 prowadzono ją także przy współpracy z placówkami oświatowymi, tworząc po raz pierwszy specjalny projekt edukacyjny dla placówek oświatowych. Celem działań była aktywizacja społeczeństwa do działań szkolnych i lokalnych w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. W projekcie wzięło udział 26 placówek oświatowych z terenu Związku, w tym ok. 9 tys. dzieci i młodzieży. W ramach projektu realizowanego w placówkach oświatowych rozdano ponad 13 tys. ulotek oraz rozwieszono ok. 400 sztuk plakatów promocyjnych. Ponadto Związek wszystkim placówkom i szkolnym/przedszkolnym koordynatorom akcji przekazał 434 zestawy informacyjno-edukacyjne stanowiące bazę merytoryczną do podejmowanego przez akcję problemu (każdy zestaw to cykl trzech broszur: I. Czym palisz w swoim „ognisku domowym”?, II. Niech Cię oświeci jasność ze śmieci, III. Jeżeli spalać to nie indywidualnie!!!). Projekt dot. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych będzie realizowany i kontynuowany w następnych latach szkolnych.

podsumowanie0910_18 podsumowanie0910_19

Uroczystość nadania honorowego tytułu „Lider lokalnej ekologii 2009/2010” – wręczanie dyplomów i statuetek oraz wyróżnień dla nauczycieli szkolnych koordynatorów akcji przy udziale zastępcy prezydenta Miasta Wejherowo – Wojciecha Kozłowskiego oraz prezesa spółki OPEC – Aleksandra Wellengera.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizowanych przez nas projektach edukacji ekologicznej. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli, którzy w sposób aktywny kształtują postawy prośrodowiskowe wśród dzieci i młodzieży. Poprzez ich duże zaangażowanie w edukację ekologiczną wiedza dotycząca właściwych zachowań wobec zasobów przyrody może być szeroko upowszechniana. Cieszy nas też fakt, że działania Związku na rzecz ochrony środowiska naturalnego w wyniku współpracy z placówkami oświatowymi może odnajdować adresatów wśród społeczności szkół i przedszkoli.

Wszystkie placówki oświatowe z terenu działania Związku zapraszamy do dalszej współpracy poprzez udział w kolejnych projektach edukacji ekologicznej realizowanych w nadchodzących latach szkolnych. Zachęcamy także do obejrzenia relacji z przeprowadzonej uroczystości przygotowanej przez Twoją Telewizje Morską.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w dziale GALERIA.


podsumowanie0910_11