KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2010/2011

W roku 2011 mija 20 lat od powstania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki.” Wśród licznych zadań, które w tym czasie wykonuje Związek, bardzo ważne miejsce zajmują działania ukierunkowane na ochronę i poprawę środowiska poprzez edukację ekologiczną i komunikację społeczną. Pierwsze przedsięwzięcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży zostały przeprowadzone w roku szkolnym 1997/1998. Od tego momentu, rokrocznie swoją ofertę Związek kieruje do wszystkich placówek oświatowych poszczególnych poziomów edukacyjnych z terenu zrzeszonych w nim gmin.

Początek uroczystości (14 czerwiec 2011 r. Muzeum Miasta Gdyni)

Okazją do podziękowań za współpracę w bieżącym roku szkolnym była uroczystość podsumowująca edukację logaekologiczną prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” , która odbyła się 14 czerwca 2011r. w Muzeum Miasta Gdyni. W trakcie uroczystości wręczano nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów ekologicznych z placówek oświatowych z terenu działania gmin Związku. Szczególne miejsce w programie spotkania zajęło przyznanie tytułu „Lider Lokalnej Ekologii 2010/2011” szkołom i przedszkolom biorącym udział w projekcie edukacyjnym pod tym samym tytułem. W trakcie spotkania szczególnie podziękowania składano nauczycielom aktywnie kształtującym postawy prośrodowiskowe wśród dzieci i młodzieży. To właśnie dzięki ich dużemu zaangażowaniu w edukację ekologiczną wiedza dotycząca właściwych zachowań wobec zasobów przyrody może być szeroko upowszechniana.

Spotkanie było także okazją do podziękowania przedstawicielom gmin-członków Związku oraz instytucjom wspierającym Związek. Dziękujemy lokalnym samorządom oraz Urzędowi Regulacji Energetyki za tegoroczną współpracę w zakresie edukacji ekologicznej. Związek dziękuje także za współfinansowanie naszych działań Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz spółkom: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK, EC Wybrzeże, Pomorska Spółka Gazownictwa, REBA – Organizacja Odzysku. Dziękujemy także Twojej Telewizji Morskiej za objęcie patronatu medialnego nad uroczystością, która odbyła się 14 czerwca br.

Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XIII edycja) otrzymali nagrody z rąk pani Burmistrz Rumi, p. Elżbiety Rogala-Kończak oraz dyrektora ds. handlu i rozwoju Elektrociepłowni Wybrzeże SA – p. Elżbiety Kowalewskiej.

Podczas uroczystości przedstawiano efekty ekologiczne osiągnięte w roku szkolnym 2010/2011. W przeprowadzonych jednodniowych warsztatach ekologicznych około 2 tysiące uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych mogło poznać zasady gospodarowania odpadami wraz z budową i zasadami funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w Łężycach („Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – 46 warsztatów), sposoby ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą: „Ujmowanie i uzdatnianie wody” i „Oczyszczanie ścieków” – łącznie 16 warsztatów) oraz podstawy związane z zagadnieniami produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z jej dystrybucją do indywidualnych mieszkańców („Ciepło dla Trójmiasta” – 14 warsztatów).

foto_2_dscn1081
Laureaci „Konkursu fotograficznego” (III edycja) otrzymali nagrody z rąk dyrektora ds. handlu i rozwoju Elektrociepłowni Wybrzeże SA – p. Elżbiety Kowalewskiej.

Wspólnie z placówkami oświatowymi realizowano pięć całorocznych konkursów ekologicznych, tj. „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XIII edycja pn. ”Ekologiczne źródła energii”), „Mała nakrętka – duży problem” (VIII edycja), „Konkursu wiedzy ekologicznej” (IX edycja), „Konkurs fotograficzny” (III edycja pn.” Ochrona powietrza”) i „Ekspert E.E., czyli w Trosce o Środowisko”, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Część konkursów posiada już długoletnią tradycję, np. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 13 lat, a konkurs „Mała nakrętka, duży problem” od lat 8. Natomiast „Konkurs wiedzy ekologicznej”, organizowany przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 z Gdyni oraz Zakładem Utylizacyjnym z Gdańska, przeprowadzono już po raz dziewiąty (finał konkursu odbył się 05 kwietnia 2011r.). Po raz pierwszy natomiast prowadzono konkurs „Ekspert E.E., czyli w Trosce o Środowisko”. Związek i Spółka EKO DOLINA, we współpracy z placówkami oświatowymi, pragnie wyeliminować wśród mieszkańców nawyk wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do domowych koszy czy co gorsza, do lokalnego środowiska.

„Ekspert E.E., czyli w Trosce o Środowisko”– uroczystość wręczania nagród z udziałem Izabeli Wołosiak, wiceprezesa Spółki EKO DOLINA oraz Tadeusza Wiśniewskiego, Przewodniczącego Związku (13 styczeń 2011r., siedziba spółki EKO DOLINA, Łężyce)

Jako ciekawostkę można podać fakt, że w jednym z konkursów, tj. „Mała nakrętka, duży problem” dzieci i młodzież zebrały 16 331 kg plastikowych nakrętek. Zważywszy, że jedna nakrętka waży ok. 3 gramy, śmiało można stwierdzić, że zebrana ilość to imponująca liczba, bo aż ponad. 5,5 mln sztuk. Z kolei w konkursie „Ekspert E.E., czyli w Trosce o środowisko” zebrano łącznie 1 593 kg drobnego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem”(VIII edycja) otrzymali nagrody z rąk pani Burmistrz Rumi, p. Elżbiety Rogala-Kończak, zastępcy Wójta Gminy Szemud – Krzysztofa Brzezickiego oraz dyrektora ds. eksploatacji PEWIK GDYNIA –p. Wiesława Kujawskiego i przedstawiciela Urzędu Miasta Redy – Pani Marioli Okrucińskiej.
kwe_obraz_094

„Konkurs wiedzy ekologicznej” – finał konkursu połączony z uroczystością wręczania nagród (05 kwiecień 2011r., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni)
Pewną nowością w roku bieżącym był projekt pn. ”Lider Lokalnej Ekologii”. Powstał on na bazie doświadczenia z roku ubiegłego, kiedy to ogromnym zaangażowaniem wykazały się szkoły i przedszkola, które wzięły udział w realizowanej od kilku lat przez Związek kampanii pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. Aktywność placówek oświatowych spowodowała, iż to przedsięwzięcie kontynuowaliśmy w postaci kompleksowego, interaktywnego projektu edukacji ekologicznej. Jego adresatami były placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. Nasze założenie, aby projekt stał się międzygminnym działaniem na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, uważamy za zrealizowane z dużym powodzeniem. W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu poświęcony był projekt to ochrona powietrza oraz różne źródła energii. Realizowano go pod hasłem „Ciepło Twojego domu”. Tegoroczna tematyka projektu była bardzo trudna i jego wykonanie wymagało ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że sprostało w pełni temu zadaniu 18 placówek oświatowych, które otrzymały tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii – 2010/2011”.

Uroczystość nadania honorowego tytułu „Lider lokalnej ekologii 2010/2011” – wręczanie statuetek i dyplomów przez prezesa spółki OPEC – p. Aleksandra Wellengera.

Wręczanie wyróżnień dla nauczycieli szkolnych/przedszkolnych koordynatorów projektu przez przedstawiciela Urzędu Regulacji Energetyki – p. Rafała Ruszczyńskiego.

We wszystkich działaniach edukacyjnych Związku w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyło ponad 26 tys. dzieci i młodzieży. Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizowanych przez nas przedsięwzięciach z zakresu edukacji ekologicznej. Cieszymy się, że współpraca z placówkami oświatowymi i dorosłymi mieszkańcami wpływa na tworzenie nowych wzorców postępowania w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego przekładając się na zrównoważony rozwój naszego regionu. Wszystkich nauczycieli zapraszamy do dalszej współpracy w nadchodzących latach szkolnych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z przeprowadzonej uroczystości przygotowanej przez Twoją Telewizje Morską oraz do obejrzenia wszystkich zdjęć z uroczystości w dziale GALERIA.