KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2013/2014

plansza-duza_sKomunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2013/2014 po raz szesnasty realizował przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców z terenu Związku, w tym działania edukacyjne prowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie 250 szkół i przedszkoli). W sposób szczególny w bieżącym roku działania Związku ukierunkowane były na działania związane z edukacją ekologiczną dot. znowelizowanej ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach.

Uroczystość pt. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”, w trakcie której przedstawiono efekty ekologiczne prowadzonych przez Związek działań, odbyła się 18 czerwca 2014 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W trakcie uroczystości wręczano nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom działań ekologicznych z placówek oświatowych z terenu działania gmin Związku. W trakcie spotkania szczególnie podziękowania składano nauczycielom aktywnie kształtującym postawy prośrodowiskowe wśród dzieci i młodzieży. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwych zachowań wobec zasobów przyrody jest istotnym i ważnym zadaniem. Tym bardziej cieszy nas duże zainteresowanie oraz zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego szkół i przedszkoli z terenu działania Związku.

poczatek_uroczystosci_2_s
Fot. Początek uroczystości (18 czerwca 2014 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni) – powitanie przybyłych gości przez p. Stanisława Szwabskiego – Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Spotkanie było także okazją do podziękowania przedstawicielom gmin-członków Związku oraz instytucjom wspierającym Związek. Dziękujemy lokalnym samorządom i spółkom komunalnym EKO DOLINA, OPEC, PEWIK za współfinansowanie naszych działań. Dziękujemy także Twojej Telewizji Morskiej oraz Radiu Kaszëbë za objęcie patronatem medialnym uroczystości, która odbyła się 18 czerwca 2014 r.

W przeprowadzonych jednodniowych warsztatach ekologicznych ponad 1,5 tysiąca uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych mogło poznać zasady gospodarowania odpadami wraz z budową i zasadami funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w Łężycach („Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – 36 warsztatów), sposoby ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą: „Ujmowanie i uzdatnianie wody” i „Oczyszczanie ścieków” – łącznie 14 warsztatów) oraz podstawy związane z zagadnieniami produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z jej dystrybucją do indywidualnych mieszkańców („Ciepło dla Trójmiasta” – 11 warsztatów).Podsumowując działania Związku za rok szkolny 2013/2014 nauczyciele, dzieci oraz młodzież mogli uczestniczyć w projekcie edukacyjnym pn. „Lider Lokalnej Ekologii”, czterech konkursach ekologicznych, całorocznym programie dot. zbiórki baterii oraz w 61 jednodniowych warsztatach terenowych. plansza-duza_2_sPonadto w bieżącym roku szkolnym Związek zainicjował pogłębioną współpracę z placówkami oświatowymi w ramach nowego projektu pt. „Szkoła dla środowiska” skierowanego do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Ideą projektu jest to by we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin placówki oświatowe prowadzące szerokie działania w zakresie edukacji ekologicznej tworzyć mogły lokalne centra edukacji ekologicznej propagujące działania na rzecz najbliższego otoczenia w myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu”. Pierwsza edycja projektu zatytułowana „O odpadach po nowemu” poświęcona tematyce właściwego postępowania z odpadami na terenie Regionu Gospodarki Odpadami (RGO) Eko Dolina, zgodnie ze nowelizowaną ustawą z dn. 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Planowane zakończenie I edycji projektu nastąpi w grudniu 2014r. Już teraz odnotowuje się duże zainteresowanie kontynuacją projektu, co zostało potwierdzone przez p. Stanisława Szwabskiego – witającego wszystkich zebranych w Sali Konferencyjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

 warsztaty1_s OLYMPUS DIGITAL CAMERA  warsztaty4_s
   Fot. Warsztaty ekologiczne realizowane w roku szkolnym 2013/2014.

Kolejne przedsięwzięcie w postaci projektu edukacyjnego pn. ”Lider Lokalnej Ekologii” prowadzono już po raz piąty. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako Lider Polskiej Ekologii (tytuł nadany w 2008 roku przez Ministra Środowiska) realizuje lokalne edycje tego prestiżowego konkursu. „Lider Lokalnej Ekologii” to kompleksowy, wielozadaniowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, było holistyczne podejście do ochrony świata przyrody, w tym ochrony wód, powietrza i ziemi. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że sprostało w pełni temu zadaniu aż 36 placówek oświatowych, które zrealizowały i udokumentowały szereg zadań, dzięki czemu otrzymały honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii – 2013/2014”. Dokumentację zdjęciową z działań przeprowadzonych na terenie placówek oświatowych w ramach projektu można obejrzeć w GALERII.

lider1_s lider2_s lider3_s lider4_s
Fot. Uroczyste wręczanie statuetek i dyplomów za realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2013/2014” z udziałem p. Ewy Łowkiel – Wiceprezydent Gdyni oraz p. Stanisława Szwabskiego – Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Wspólnie z placówkami oświatowymi realizowano cztery całoroczne konkursy ekologiczne. Część konkursów posiada już długoletnią tradycję. Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 16 lat, a konkurs dot. zbiórki nakrętek pt. „Mała nakrętka, duży problem” od lat 11. Dużą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko” (IV edycja), Prowadzono także konkurs fotograficzny (VI edycja), w którym tegoroczny temat brzmiał „Człowiek w przyrodzie”.

Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” skierowany jest do przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych klas I-III. W roku szkolnym 2013/2014 zadany temat „Dzieci segregują śmieci” miał uczyć właściwych sposobów postępowania z odpadami i podkreślać znaczenie segregacji odpadów w życiu człowieka. Łącznie za udział w konkursie nagrodzono 28 dzieci. Do konkursu przystąpiło 37 placówek oświatowych. Prace laureatów można obejrzeć w dziale GALERIA.

male1_s male2_s
Fot. Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XVI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Leszka Kierznikiewicza -Wiceburmistrza Rumi, p. Wiesława Kujawskiego – dyrektora ds. eksploatacji wody PEWIK Gdynia oraz p. Grażyny Dragan – przedstawiciela Urzędu Miasta Sopot.

Konkurs fotograficzny w tym roku miał już swoja szóstą odsłonę. Konkurs, o charakterze artystyczno-ekologicznym, skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych klasy IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczny temat „Człowiek w przyrodzie” przedstawiał na fotografiach relacje między człowiekiem a przyrodą w różnych możliwych aspektach, gdzie przyroda kształtuje człowieka i jednocześnie jest modelowana wg jego idei i planów. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i znajomość tematu związanego z ochroną przyrody. Do konkursu przystąpiło 16 placówek oświatowych. Łącznie nagrodzonych zostało 16 uczniów. Zwycięskie fotografie można obejrzeć w dziale GALERIA.

foto1_s foto2_s
Fot. Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Człowiek w przyrodzie” (VI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Janusza Różalskiego – prezesa Spółki OPEC Gdynia oraz p. Bartosza Frankowskiego – Naczelnika Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. 

Konkurs „Mała nakrętka, duży problem” w br. szkolnym realizowany był po raz jedenasty. Konkurs polega na zbiórce plastikowych nakrętek, co ma uświadamiać dzieciom i młodzieży ogromną ilość odpadów plastikowych, jaką obecnie wytwarza każdy człowiek oraz promować segregację odpadów. Konkurs skierowany jest do wszystkich poziomów nauczania począwszy od przedszkoli kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. Tegoroczny efekt ekologiczny to prawie 8 ton zebranych plastikowych nakrętek przez uczniów 33 placówek oświatowych uczestniczących w konkursie. Nagrodzono 15 placówek, w których zebrano największe ilości nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka.

mala1_s mala2_s
Fot. Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem”(XI edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Henryka Skwarło – Wójta Gminy Wejherowo oraz p. Ryszarda Kalkowskiego – Wójta Gminy Szemud.
Całoroczny konkurs pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko” (IV edycja) dot. zbiórki elektroodpadów cieszył się dużą popularnością. Konkurs, połączony z akcją informacyjną dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), przynosi coraz lepsze efekty. W br. szkolnym w konkursie uczestniczyło 29 placówek oświatowych, na terenie których łącznie zebrano prawie 25 ton ZSEE. Każda placówka, aby spełnić warunki regulaminu, musiała przeprowadzić na swoim terenie oraz w środowisku lokalnym szerokie działania edukacyjne. Wszystkie szkoły i przedszkola, które spełniły wymagania, otrzymały tytuł „Ekspert E.E.” oraz honorową statuetkę i dyplom. Dodatkowo dla dzieci i placówek oświatowych, które wykazały się największą aktywnością w zakresie zbiórki elektroodpadów, przeznaczono nagrody rzeczowe. W br. szkolnym było to aż 12 nagród rzeczowych dla przedszkoli/szkół oraz 12 nagród indywidualnych dla dzieci/uczniów. Konkurs prowadzono wspólnie ze spółką EKO DOLINA.

Ponadto w br. szkolnym Związek we współpracy z placówkami oświatowymi kontynuował program pt. „Zbiórka baterii”. Prowadzony był on na terenie 137 szkół i przedszkoli, z których łącznie zebrano 11,5 tony baterii.

ekspert1_s ekspert2_s ekspert4_s ekspert3_s
Fot. Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. – 2013/2014” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”(IV edycja) z udziałem p. Stanisława Szwabskiego – członka Zarządu KZG „Dolina Redy i Chylonki oraz p. Aleksandry Bodnar, kierownika Działu Ochrony Środowiska KZG „Dolina Redy i Chylonki”.  

Łącznie w realizowanych przez Związek przedsięwzięciach uczestniczyło ponad 30 tys. dzieci i młodzieży ze 137 różnych placówek oświatowych (wiele placówek uczestniczyło w więcej niż jednym przedsięwzięciu). Rzeczowe efekty ekologiczne mówią same za siebie: 24,5 tony zebranego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 11,5 tony zebranych baterii, prawie 8 ton zebranych plastikowych nakrętek. Wyrażamy ogromy podziw i radość za zaangażowanie i równocześnie zapraszamy do dalszej współpracy w przyszłym roku szkolnym.

Dziękując jeszcze raz za udział w naszych przedsięwzięciach, gratulujemy wszystkim laureatom. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości, które znajdują się w dziale GALERIA oraz relacji z przeprowadzonej uroczystości przygotowanej przez Twoją Telewizję Morską.