KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2008/2009

Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2008/2009Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2008/2009 realizował liczne przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców z terenu Związku, w tym działania edukacyjne prowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (dzieci i uczniowie w wieku od 4 do 19 lat).

Dnia 09 czerwca 2009 roku w Muzeum Miasta Gdyni w Gdyni odbył się uroczysty finał podsumowujący działalność edukacyjną prowadzoną przez Związek w roku szkolnym 2008/2009. Podsumowanie połączone było z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom konkursów ekologicznych. Na zakończenie sesji wszyscy nagrodzeni zostali zaproszenia do zwiedzenia ekspozycji muzeum.

Realizacja prowadzonych przez Związek działań oraz nagrody dla laureatów: uczniów i nauczycieli – szkolnych koordynatorów realizowanych projektów była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz spółki: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK, EC Wybrzeże.

  Wśród przeprowadzonych w minionym roku szkolnym działań edukacyjnych znalazło się 87 jednodniowych warsztatów edukacyjnych:
 • „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami” [55 warsztatów, 1 320 uczniów biorących udział],
 • „Ujmowanie i uzdatnianie wody” [8 warsztatów, 284 uczniów biorących udział],
 • „Oczyszczanie ścieków” [7 warsztatów, 205 uczniów biorących udział],
 • „Ciepło dla Trójmiasta” [17 warsztatów, 441 uczniów biorących udział].

Realizowano także wspólnie z placówkami oświatowymi 5 całorocznych konkursów ekologicznych, które jak co roku cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Realizację trzech z nich kontynuujemy już od 6 – 11 lat, tj.:

 • „Małe dzieci nie chcą śmieci” – XI edycja (29 placówek, ok. 5,4 tys. dzieci biorących udział w projekcie),
 • „Mała nakrętka – duży problem” (VI edycja) (50 placówek, ok. 15,7 tys. dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie),
 • „Konkursu wiedzy ekologicznej” (VII edycja) (4 placówki z terenu Związku, ok. 360 młodzieży biorącej udział w projekcie),

Dwa nowe konkursy także cieszyły się powodzeniem wśród wrażliwej ekologicznie młodzieży, tj.:

 • „Konkurs fotograficzny” (8 placówek, 38 dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie),
 • konkurs pn. „Monitorujemy śmieci” (4 placówki, 55 dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie).

W samych tylko warsztatach ekologicznych udział wzięło ponad 2,2 tys. młodzieży, a w konkursach około 19 tys. dzieci i młodzieży. Jako ciekawostkę można podać fakt, że w jednym z konkursów dzieci i młodzież zebrały 9 854 kg plastikowych nakrętek. Zważywszy, że jedna nakrętka waży ok. 3 gramy, śmiało można stwierdzić, że zebrana ilość to imponująca liczba, bo aż ok. 3,3 mln sztuk.

W wyniku podsumowania wszystkich konkursów łączna ilość przyznanych nagród to 138, w tym dla:

 • 106 indywidualnych nagród dla dzieci i młodzieży,
 • 12 opiekunów – szkolnych koordynatorów konkursów,
 • 21 placówek.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizowanych przez nas programach edukacji ekologicznej. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli – szkolnych koordynatorów konkursów, którzy bezinteresownie, często ponad program zajęć, promują edukację ekologiczną i właściwe postawy prośrodowiskowe wśród dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję , że prowadzone wspólnie ze Związkiem warsztaty terenowe oraz konkursy urozmaicały prowadzone przez Państwa zajęcia, wzbogacając o nowe doświadczenia i wiedzę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w dziale GALERIA.


                    podsumowanie2008_2009          Logo_EC_Wybrzeze_m          3_spolki