KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Szkoła dla środowiska

Cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe ze szkolnymi i przedszkolnymi koordynatorami edukacji ekologicznej w ramach projektu pt. „Szkoła dla środowiska”

Drugiego października 2013r. Związek zainicjował pogłębioną współpracę z placówkami oświatowymi w ramach nowego projektu pt. „Szkoła dla środowiska”. Projekt realizowany jest poprzez cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe z udziałem szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Spotkania koordynatorów w siedzibie Związku, realizowane z częstotliwością co 2 -3 miesiące (4 w ciągu roku), poza walorami edukacyjnymi, pozwolić mają na wymianę informacji i doświadczeń, motywować poszczególne placówki oświatowe do działań na rzecz najbliższego otoczenia w myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu” oraz koordynowanie tych działań. Związek do udziału w spotkaniach zaprasza specjalistów z danej dziedziny, w tym ekspertów z przedsiębiorstw komunalnych, uczelni wyższych, urzędów woj. pomorskiego.

zestawsds
Wydawnictwa w ramach projektu

Na zakończenie projektu dystrybuowane są zeszyty ekologiczne. Jest to multimedialne wydawnictwo tematyczne (płyta CD – materiały dydaktyczne) dla szkolnych i przedszkolnych koordynatorów oraz animatorów edukacji ekologicznej wraz z przewodnikiem metodyczno-dydaktycznym. Udział w projekcie, na zasadach zgodnych z regulaminem, Związek potwierdzi – na wniosek uczestnika – zaświadczeniem uczestnictwa w projekcie.

Zeszyty ekologiczne z serii wydawnictw wzbogacających projekt „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” w kompendium wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, a także prezentacje multimedialne z przeprowadzonych dotychczas spotkań ze specjalistami z uczelni wyższych w ramach prowadzonego projektu.

zeszytysds Szkoła dla środowiska
Wydawnictwa w ramach projektu

Zeszyty ekologiczne z serii pt. „O odpadach po nowemu” oraz „Zrównoważona Konsumpcja” to wydawnictwa multimedialne wraz z przewodnikiem metodyczno-dydaktycznym dla koordynatora działań ekologicznych w placówkach oświatowych z terenu gmin Związku. Ich niewątpliwą zaletą będzie możliwość modyfikowania treści oraz sposobów ich realizacji, w zależności od inicjatywy i pomysłowości nauczyciela.

Zeszyty składają się z dwóch uzupełniających integralnych części, tj. z części wydanej:

drukiem („przewodnik”) zawierający krótką prezentację treści zeszytu wraz ze wskazówkami metodycznymi i materiałami dydaktycznymi ułatwiającymi realizację wybranych zagadnień na zajęciach lekcyjnych bądź świetlicowych,

w zapisie cyfrowym (płyta CD) – pełen treści zeszyt oraz materiały dydaktyczne; wszystko usystematyzowane w 15 działach: 1. – 8. Treść merytoryczna dot. danego zeszytu; 9. Wnioski; 10. Dobre praktyki; 11. Ciekawostki; 12. Materiały dydaktyczne; 13. Prawo (tj. akty prawne); 14. Słowniczek; 15. Bibliografia.

W „Przewodniku” znajdą Państwo spis treści oraz krótkie wprowadzenie do działów 1. – 8., których całość zamieszczono w wersji elektronicznej na płycie CD. Aby ułatwić poszukiwanie danej treści, zamieszczamy w „Przewodniku” słowa kluczowe z danego rozdziału. Ponadto każdy rozdział od 1. do 8. wzbogacamy o wskazówki metodyczne i materiały dydaktyczne (wersja poglądowa), które w sposób interaktywny można odnaleźć na załączonej płycie CD (wersja pełna). Wśród materiałów zamieszczamy m.in. prezentacje multimedialne, zdjęcia, wykresy, schematy, teksty źródłowe.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym przewodnikiem oraz przystąpienia do projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” wówczas pełen komplet zeszytów wraz z pełną wersją na płycie CD zostanie przekazany dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów oraz dyrekcji szkoły/przedszkola.

Naszym zamiarem jest, aby przewodnik był źródłem inspiracji w pracy nauczycieli. Mamy nadzieję, że zaproponowana forma ułatwi Państwu dostęp do żądanych treści, dodatkowo ułatwiając realizację wybranych tematów poprzez wykorzystywanie gotowych materiałów dydaktycznych. Zachęcamy Państwa do wymiany doświadczeń i pomysłów na twórczą pracę w gronie pedagogicznym oraz do wspólnych z uczniami i komunalnym Związkiem Gmin działań na rzecz najbliższego otoczenia.