KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Zeszyty ekologiczne

Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

Zeszyty ekologiczne – wydawnictwo Związku skierowane do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, w ramach programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”. Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja” obejmuje cztery części, w skład których wchodzą zeszyty w formacie A5 oraz płyty kompaktowe.