Zeszyty ekologiczne

Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

Zeszyty ekologiczne – wydawnictwo Związku skierowane do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, w ramach programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”. Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja” obejmuje cztery części, w skład których wchodzą zeszyty w formacie A5 oraz płyty kompaktowe.