KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Zeszyty ekologiczne

Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

Zeszyty ekologiczne – wydawnictwo Związku skierowane do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, w ramach programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”. Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja” obejmuje cztery części, w skład których wchodzą zeszyty w formacie A5 oraz płyty kompaktowe.