KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Anna Selwent
tel. 58/624-45-99 w.39 lub 45
e-mail: a.selwent@kzg.pl

Zeszyty ekologiczne

Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

Zeszyty ekologiczne – wydawnictwo Związku skierowane do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, w ramach programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”. Seria „Zrównoważona konsumpcja i produkcja” obejmuje cztery części, w skład których wchodzą zeszyty w formacie A5 oraz płyty kompaktowe.