KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2016/2017

edukacja ekologiczna podsumowanie działańWspółpraca z placówkami oświatowymi, bezpośredni kontakt z kadrą pedagogiczną oraz wsparcie w zakresie działań związanych z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży to priorytetowe zadania dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Tym samym w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowaliśmy nasze działania edukacyjne skierowane do wszystkich szkół i przedszkoli z terenu działania Związku, tj. z miast Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie 250 szkół i przedszkoli).  Działania te co roku obejmują trzy strefy: ochronę powierzchni ziemi, powietrza oraz zasobów wodnych. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę zwracaliśmy na zasady racjonalnej gospodarki i ochrony wód, zarówno tych podziemnych jak i powierzchniowych.

Uroczysta gala finałowa, w trakcie której przedstawiano efekty prowadzonych przez Związek działań, odbyła się 8 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Podczas uroczystości zostali  nagrodzeni i wyróżnieni laureaci wszystkich działań ekologicznych. W trakcie spotkania szczególnie podziękowania składano nauczycielom aktywnie kształtującym postawy prośrodowiskowe wśród dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2016/2017 udało się nam zaangażować ok. 30 tys. dzieci i młodzieży z 80 różnych placówek oświatowych (wiele placówek uczestniczyło w więcej niż jednym przedsięwzięciu). Możemy pochwalić się efektami rzeczowymi: prawie 32,5 tony zebranego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, ok. 12 ton zebranych baterii, ponad 10,5 tony zebranych plastikowych nakrętek. 

Początek uroczystości (8 czerwca 2017 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni) – powitanie przybyłych gości przez p. Tadeusza Wiśniewskiego – Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz p. Bartosza Bartoszewicza – Wiceprezydenta Miasta Gdyni

Spośród wszystkich placówek oświatowych, z którymi corocznie współpracuje Związek, dwie zostały  wyróżnione w wyjątkowy sposób. Po raz trzeci wręczono honorową nagrodę pn. „Róża Ekologii”, która przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. „Różę Ekologii 2017” otrzymały: Przedszkole Nr 13 z Gdyni oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących z Rumi. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Róża ekologii 2017 róża ekologii 2017 laureaci
Przyznanie honorowej nagrody „Róża Ekologii 2017” w trakcie gali finałowej w dniu 08 czerwca 2017 – nagrody wręczał p. Janusz Różalski – Prezes Spółki OPEC Gdynia  oraz p. Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu KZG

sponsorzyDziękujemy również lokalnym samorządom i spółkom komunalnym EKO DOLINA, OPEC Gdynia, PEWIK Gdynia za współfinansowanie naszych działań. Dziękujemy także Dziennikowi Bałtyckiemu oraz Radiu Kaszëbë za objęcie patronatem medialnym gali, która odbyła się dn. 8 czerwca 2017 r.

Uroczystość rozpoczęła się od podsumowania programu edukacyjnego pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. W latach 2015-2017 Związek prowadził kompleksowy program, którego filarami są: wiedza, wartości i postawy, kompetencje oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Wiemy, że edukacja ekologiczna musi być prowadzona w sposób ciągły. Ale bez zaangażowania szkolnych/przedszkolnych koordynatorów niewiele można zdziałać. Dlatego głównym  celem programu jest wspieranie nauczycieli – koordynatorów realizujących edukację ekologiczną na rzecz społeczności szkolnej/przedszkolnej oraz lokalnych środowisk. Do współpracy przy realizacji programu zaprosiliśmy kadrę akademicką, która przybliżała nauczycielom zagadnienia zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz pokazywała, jak tworzyć projekty edukacyjne. W dalszej części wspieraliśmy działania koordynatora w macierzystej placówce oświatowej.

Przez trzy lata programu mieliśmy przyjemność bezpośredniej współpracy z 55 koordynatorami edukacji ekologicznej. Odbiorcami realizowanych projektów było ponad 5 tys. dzieci i młodzieży. Co więcej, do działań często  aktywnie angażowani byli rodzice oraz bliscy mieszkańcy szkoły/przedszkola. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin powstają w szkołach i przedszkolach  lokalne centra edukacji ekologicznej propagujące działania na rzecz najbliższego otoczenia w myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu”.  Ukoronowaniem całego programu było wręczanie w trakcie uroczystej gali wyróżnień za osiągnięcie najlepszych efektów edukacyjnych oraz kształtowanie aktywnych postaw prośrodowiskowych wśród lokalnych społeczności. Nagrody otrzymało dwóch  koordynatorów, z którymi Związek współpracował w ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Pierwsze wyróżnienie otrzymał koordynator przedszkolny, p. Anna Paczull, nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Przedszkole” z Wejherowa. Drugie wyróżnienie przyznano koordynatorowi szkolnemu, p. Katarzynie Strumnik-Drabińskiej, nauczycielowi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 9 i II LO.

Przyznanie wyróżnień dla koordynatorów uczestniczących w programie „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”  w trakcie gali finałowej w dniu 08 czerwca 2017 – nagrody wręczał p. Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Miasta Gdyni  oraz p. Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu KZG

Kolejne nasze przedsięwzięcie to projekt edukacyjny  pn. ”Lider Lokalnej Ekologii”. Tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii” Związek przyznaje od 2009 r.  Corocznie, dzięki ciężkiej pracy szkolnych i przedszkolnych koordynatorów, do realizacji działań  angażuje się od 9 do 11 tys. uczestników. W bieżącej edycji poruszane były jakże „nurtujące” tematy: „Skąd się bierze woda w kranie?”,  „Czy ja też mogę pić wodę z kranu?”, a gdy deszcz doprowadzi do powodzi – w jaki sposób reagować i czy w ogóle można się przygotować do obecnych i przyszłych zmian klimatycznych. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Mimo zaostrzonych kryteriów w pełni sprostało temu zadaniu aż 25 placówek oświatowych, dzięki czemu otrzymały one honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii – 2016/2017”, statuetkę oraz dyplom. Sprawozdania z realizacji projektów w roku szkolnym 2016/2017 można zobaczyć TUTAJ.

Uroczyste wręczanie statuetek i dyplomów za realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017”  z udziałem p. Henryka Tomaszewskiego – Prezesa Sp. PEWIK GDYNIA oraz  p. Tadeusza Wiśniewskiego – Przewodniczącego Zarządu KZG

Rok szkolny 2016/2017 to realizacja 19-tej edycji, specjalnie dedykowanej placówkom oświatowym oferty edukacyjnej Związku, w ramach której realizowano także warsztaty terenowe. W tym roku szkolnym przeprowadzono łącznie 62 takie spotkania, w których uczestniczyło ok. 1,5 tysiąca uczniów. Młodzież poznała nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, sposoby ujmowania i uzdatniania wody, jak również dowiedziała się, jakie są zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz jakie są metody gospodarowania odpadami.

W ramach terenowych spotkań uczniowie odwiedzali:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w Łężycach (37 warsztatów pn. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”),
  • Stację Uzdatniania Wody „Reda” należącą do Sp. PEWIK Gdynia (8 warsztatów pn. „Ujmowanie i uzdatnianie wody”)
  • Grupową Oczyszczalnię Ścieków „Dębogórze” należącą do Sp. PEWIK Gdynia (7 warsztatów „Oczyszczanie ścieków”)
  • Elektrociepłownię w Wejherowie oraz warsztat produkcji węzłów ciepłowniczych w Gdyni należące do Sp. OPEC Gdynia(10 warsztatów pn. „Ciepło dla Trójmiasta”)

Warsztaty ekologiczne realizowano w roku szkolnym 2016/2017 przy współudziale spółek komunalnych: OPEC Gdynia, PEWIK Gdynia, EKO DOLINA.

Ponadto wspólnie z placówkami oświatowymi realizowano pięć całorocznych konkursów ekologicznych. Część konkursów posiada już długoletnią tradycję. Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” jest konkursem o najdłuższej historii, funkcjonuje od początku prowadzonej edukacji, czyli już 19 lat. Prace pt. „Jestem mistrzem upcyklingu” przedstawiają metody przetwarzania niepotrzebnych przedmiotów, poprzez nadanie im nowej funkcji. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych klas I-III. Spośród 172 nadesłanych prac nagrodzono 32 ich autorów. Prace laureatów można obejrzeć w dziale GALERIA.

male dzieci nie chca smieci Podsumowanie Edukacji Ekologicznej 2016/2017 laureaci male dzieci nie chca smieci Podsumowanie Edukacji Ekologicznej 2016/2017
Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XIX edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Krzysztofa Krzemińskiego – Burmistrza Miasta Redy oraz p. Grażyny Dragan – przedstawiciela Urzędu Miasta Sopot.

W konkursie fotograficznym młodzież corocznie realizuje tematy poświęcone przyrodzie i ochronie środowiska. Tegoroczna IX edycja prowadzona była pod hasłem „Ukryte piękno w wodzie”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęło 137 prac, z których wyłoniono 18 laureatów. Zwycięskie fotografie podkreślają różnorodność naszych lokalnych wód oraz udowadniają, że miejsce, w którym mieszkamy, jest doskonałe dla wszystkich, którzy poszukują pięknych krajobrazów, dzikiej natury, a także odrobiny adrenaliny i przygody. Zwycięskie fotografie można obejrzeć w dziale GALERIA.

laureaci konkursu foto podsumowanie edukacji ekologicznej 2016/2017 laureaci konkursu foto podsumowanie edukacji ekologicznej 2016/2017
Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Ukryte piękno w wodzie” (IX edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Henryka Tomaszewskiego – Prezesa Sp. PEWIK GDYNIA oraz p. Tomasza Drozdowskiego – przedstawiciela Urzędu Gminy Wejherowo

Konkurs „Mała nakrętka, duży problem” Związek prowadzi od 14 lat. Konkurs polega na zbiórce plastikowych nakrętek, co ma uświadamiać dzieciom i młodzieży ogromną ilość odpadów plastikowych, jaką obecnie wytwarza każdy człowiek oraz promować segregację odpadów. Efekt ekologiczny XIV edycji to rekordowa ilość zebranych plastikowych nakrętek o łącznej masie 10 617 kg. W konkursie udział wzięło ponad 7 tys. dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, co w przeliczeniu na 1 jedno dziecko/ucznia daje prawie 1,5 kg zebranych nakrętek. Bardzo cieszymy się z tak aktywnego zaangażowania, tym bardziej , że w zbiórkę bardzo często włączają się całe rodziny, a nawet sąsiedzi. W ramach podsumowania konkursu nagrodzono 12 placówek, w których zebrano największe ilości nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka.


Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem”(XIV edycja) otrzymali nagrody z rąk p. Ryszarda Kalkowskiego – Wójta Gminy Szemud oraz Zdzisława Miszewskiego – przedstawiciela Urzędu Gminy Kosakowo.

Konkurs „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” Związek realizuje razem ze Spółką EKO DOLINA nieprzerwanie od siedmiu lat. W roku szkolnym 2016/2017 wzięło w nim udział prawie 9,5 tys. dzieci i młodzieży z 33 placówek oświatowych, angażując do działań całą lokalną społeczność. Konkurs cały czas się rozwija. Tegoroczny efekt to 32 433 kg zebranych elektroodpadów. Wszystkie szkoły i przedszkola, które spełniły wymagania regulaminu, otrzymały tytuł „Ekspert E.E.” oraz honorową statuetkę i dyplom. Dodatkowo dla dzieci i placówek oświatowych, które wykazały się największą aktywnością w zakresie zbiórki elektroodpadów, przeznaczono nagrody rzeczowe. W danym roku szkolnym było to 12 nagród rzeczowych dla przedszkoli/szkół oraz 12 nagród indywidualnych dla dzieci/uczniów. Relację z przeprowadzonych w ramach konkursu działań można obejrzeć w GALERII. Ponadto w br. szkolnym Związek we współpracy z placówkami oświatowymi kontynuował program pt. „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”. W roku szkolnym 2016/2017 odebrano ok. 12 ton baterii z 106 placówek oświatowych.

Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko Podsumowanie Edukacji Ekologicznej 2016/2017 Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko Podsumowanie Edukacji Ekologicznej 2016/2017
Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko Podsumowanie Edukacji Ekologicznej 2016/2017  Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko Podsumowanie Edukacji Ekologicznej 2016/2017

Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. – 2016/2017” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” (VII edycja) z udziałem p. Cezarego Jakubowskiego – Prezesa Sp. EKO DOLINA oraz p.  Arkadiusza Kraszkiewicza – Skarbnika Miasta Wejherowo

Ostatni konkurs realizowany w roku szkolnym 2016/2017 to „Konkurs Wiedzy Ekologicznej”. W latach 2003-2012 miało miejsce dziesięć edycji tegoż konkursu. Po pięcioletniej przerwie, dzięki inicjatywie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z Gdyni (SOSW nr 2), konkurs został wznowiony. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, jak również wspieranie integracji środowisk szkolnictwa specjalnego. Tegoroczny finał odbył się 14 marca br. w SOSW nr 2 w Gdyni przy ul. Energetyków 13. Finalistami zostali uczniowie Gimnazjum nr 4 z Rumi.

W ramach gali podsumowującej działania Związku, która odbyła się dn. 08 czerwca 2017 r., podziękowano paniom Marzenie Jaworskiej i Ewie Baranowicz – nauczycielkom SOSW nr 2 z Gdyni za trud włożony w przygotowanie XI edycji „Konkursu Wiedzy Ekologicznej”, pomysłowość w opracowaniu całej serii zadań i przeprowadzenie finału, który oprócz rywalizacji był dla uczniów także doskonałą zabawą.

konkurs wiedzy ekologicznej laureaci konkurs wiedzy ekologicznej organizator
„Konkurs wiedzy ekologicznej” XI edycja – finał konkursu (14 marca 2017 r., SOSW nr 2 w Gdynia) oraz p. Marzena Jaworska i p. Ewa Baranowicz – organizatorki konkursu

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali finałowej, która odbyła się dn. 8 czerwca 2017 r. w PPNT Gdynia (GALERIA). Ponadto zachęcamy do obejrzenia relacji z uroczystości przygotowanej przez Twoją Telewizję Morską (OBEJRZYJ) oraz wysłuchania relacji opracowanej przez Radio Kaszëbë (POSŁUCHAJ).

Wspólnie rozwijając poczucie odpowiedzialności za nasze środowisko przyrodnicze zapraszamy do dalszej współpracy w kolejnych latach szkolnych!


Opracowanie: Monika Rak