KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2006/2007

Dnia 12 czerwca w auli Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni Redłowie odbył się uroczysty finał podsumowujący działalność edukacyjną prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2006/2007. Podsumowanie zorganizowane pod hasłem „Świadomość ekologiczna drogą do poprawy stanu środowiska” połączone było z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom konkursów ekologicznych.podsumowanie2006-2007_sr Edukacja ekologiczna - rok szkolny 2006/2007

W mijającym roku szkolnym nauczyciele, młodzież oraz dzieci przedszkoli mogli uczestniczyć w 11 różnych projektach ekologicznych przedstawionych w „ Ofercie ” Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Było to 5 konkursów, 4 różnotematycznych terenowych warsztatów ekologicznych, jeden projekt edukacyjny oraz Młodzieżowy Parlament Ekologiczny. We wszystkich wymienionych projektach wzięło łącznie udział blisko 43 000 uczniów w wieku od 6 do 19 lat. Jak co roku dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się Młodzieżowy Parlament Ekologiczny. Dziesiąte jubileuszowe posiedzenie parlamentarne zgromadził 200 młodych parlamentarzystów, którzy obradowali w 8 komisjach. Sesja finałowa miała miejsce w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Nie ulega wątpliwości, że ekologii najlepiej uczyć w terenie. W pięciu zaproponowanych przez KZG warsztatach terenowych w roku szkolnym 2006/2007 wzięło udział blisko 1800 uczniów i nauczycieli z 80 placówek (w tym niektóre placówki kilkakrotnie). Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania i działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” w Łężycach (warsztaty: „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami”), sposobach ujmowania wody i oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą: „Ujmowanie i uzdatnianie wody” i „Oczyszczanie ścieków”), a także zapoznać się z ekologicznymi aspektami wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przedstawionymi przez specjalistów spółek EC Wybrzeże i OPEC („Ciepło dla trójmiasta”). Ciekawą formę miały również warsztaty terenowe dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Trasy tych warsztatów w tym roku prowadziły przez obszar dwóch odrębnych jednostek geograficznych: Dolina Kaczego Potoku, i Pradolina Redy-Łeby (warsztaty „z nurtem Rzeki Redy”), ukazując walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne tych miejsc oraz warunki geologiczne, hydrologiczne i hydrogeologiczne na nich występujące. Jak co roku największym powodzeniem cieszyły się konkursy. W jednym z nich skierowanym do najmłodszych p.n. „Małe dzieci niecącą śmieci”, przedszkolaki oraz dzieci pierwszych trzech klas szkół podstawowych z 21 placówek nadesłały 189 prac konkursowych. Stałym elementem w jest zbiórka plastikowych nakrętek, przeprowadzana w ramach konkursu „Mała nakrętka duży problem”. W tym roku w 52 placówkach z terenu działalności Komunalnego Związku Gmin zebrano łącznie 8469 kg plastikowych nakrętek. Zwarzywszy, że jedna przykładowa nakrętka od butelki PET waży 3 gramy śmiało można stwierdzić, że zebrane 8469 kg to imponująca liczba. W konkursach „Zielona szkoła, zielone przedszkole” (uczestniczyło w nim ok. 30 nauczycieli i 7200 uczniów z 24 placówek) oraz w programie „REBA-Zbiórka baterii” polegających głównie na zbiórce surowców i baterii, zebrano blisko 136 ton (!!!) odpadów surowcowych i niebezpiecznych.

Indywidualni oraz grupowi zwycięscy konkursów, na zorganizowanej 12 czerwca sesji finałowej zostali nagrodzeni i wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami. Prócz laureatów konkursów, zaproszonych nauczycieli i uczniów, w „Sali morskiej” Pomorskiego Parku Technologicznego obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, rządowych, instytucji, firm i spółek współpracujących z KZG oraz lokalne media.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizowanych przez nas programach edukacji ekologicznej. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli, którzy bezinteresownie, często poza programem zajęć, promują edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.