KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Dzień Ziemi

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest propagatorem corocznych obchodów międzynarodowego święta ekologicznego – „Dzień Ziemi”. Święto odbywa się 22 kwietnia. W tym dniu na całym świecie organizowane są liczne akcje i imprezy. Ich misją jest wskazanie jak żyć nie niszcząc środowiska naturalnego. Związek wspiera placówki oświatowe z terenu swojego działania w realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami „Dnia Ziemi”.

Cele akcji to pobudzenie świadomości społeczeństw całego świata i zmobilizowanie do coraz bardziej odpowiedzialnych i skutecznych działań na rzecz ratowania naszej planety przed całkowitą degradacją środowiska.