KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Anna Selwent
tel. 58/624-45-99 w.39 lub 45
e-mail: a.selwent@kzg.pl

Dzień Ziemi

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest propagatorem corocznych obchodów międzynarodowego święta ekologicznego – „Dzień Ziemi”. Święto odbywa się 22 kwietnia. W tym dniu na całym świecie organizowane są liczne akcje i imprezy. Ich misją jest wskazanie jak żyć nie niszcząc środowiska naturalnego. Związek wspiera placówki oświatowe z terenu swojego działania w realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami „Dnia Ziemi”.

Cele akcji to pobudzenie świadomości społeczeństw całego świata i zmobilizowanie do coraz bardziej odpowiedzialnych i skutecznych działań na rzecz ratowania naszej planety przed całkowitą degradacją środowiska.