KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Mierzeja Kaszubska (z Ryfem Mew)

Mierzeja Kaszubska (z Ryfem Mew) oraz użytek ekologiczny na odcinku Rewa rezerwat „Beka” w Osłoninie z włączeniem składowiska żużla i popiołu

Warsztaty przeprowadzono w kwietniu 2002r. dla uczniów i nauczycieli z placówek oświatowych oraz urzędników samorządowych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Cel wycieczki:

  • Poznanie akumulacyjnego typu wybrzeża łącznie z fragmentem nowotworzącej się mierzei – Ryf Mew.
  • Walory krajobrazowe, skupiska roślinne i ptasie w rezerwacie „Beka”.
  • Historia osadnictwa i wybrane elementy z etnografii.
  • Zwiedzanie składowiska, historia wykonanych wierceń i badań.
  • Charakterystyka składowiska oraz sposób jego zagospodarowania, np. sposób dostarczania popiołów, metoda wypełniania poszczególnych kwater, prowadzenie monitoringu.
  • Ocena oddziaływania składowiska na środowisko naturalne, w oparciu o uzyskane wyniki badań monitoringowych.