Zeszyty ekologiczne

Zeszyt z serii „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

„Cykl życia produktów”

okladka_zeszyt_1

Zeszyt 2 z serii „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

„Nie wyrzucaj jedzenia”

okladka_zeszyt_2

Zeszyt 3 z serii „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

 „Gdy opakujemy już świat”

okladka_zeszyt_3plyta_zeszyt_3

Zeszyt 4 z serii „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”

„Zrównoważony rozwój”

okladka_zeszyt_4plyta_zeszyt_4